Hur ska vi veta hur en cyklist tänker i trafiken?

I morgon den 13 december debatterar riksdagen trafikpolitik. Av betänkandet framgår att cykling och säkerhet är en viktig del. I tisdags beslutade Länsförsäkringar att dela ut 7,8 miljoner kronor till forskare på området.

– Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på forskningsprojekt som fokuserar på de här trafikanterna. Det är en grupp som ökar kraftigt, säger Pia Sandvik, ordförande i Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Fonden har beviljat medel till nio nya projekt, där sju handlar om säkerhet kring cyklister och två om säkerhet kring motorcyklister.

– Forskningsprojekten gynnar alla trafikanter, även om sju av tio cykelolyckor är singelolyckor, säger Pia Sandvik. Men i resterande tre av tio olyckor är gång-, moped- eller biltrafikanter också inblandade.

Antalet oskyddade trafikanter ökar snabbt i antal; motorcyklister, mopedister, cyklister och förare av fyrhjulingar i den allmänna trafiken. Varje år skadas drygt 28 000 personer i trafiken så pass allvarligt att de måste föras till akutsjukhus. Var tredje av dessa är en cyklist. De allra vanligaste är singelolyckor, till exempel halka på snö och is eller dåligt underhållna cykelvägar.

Forskningsprojekt som beviljats bidrag för 2013:

Dubbdäck på cykeln – ett sätt att vintertid minska singelolyckorna bland cyklister?
Anna Niska, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping.

Uppmärksamhet hos bilförare i möte med oskyddade trafikanter del 2. Synbarhet och avläsning av cyklisters intentioner.
Paul Hemeren, Högskolan i Skövde.

Den uppkopplade cyklisten: Hur påverkas en cyklist av användandet av elektroniska enheter?
Maria Nilsson, Viktoriainstitutet, Göteborg.

Var sker motorcykelolyckorna?
Åsa Forsman, VTI, Linköping.

Inverkan av mobil IT på cyklisters uppmärksamhet.
Katja Kircher, VTI, Linköping.

Cyklisters trafiksäkerhet på landsbygd.
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet.

Cykelolyckor och cykelsäkerhet. Ett pilotprojekt med fördjupad analysmetodik i en definierad lokalbefolkning.
Ragnar Andersson, Karlstad Universitet.

Säkrare sidområden från ett MC-perspektiv.
Robert Thomson, VTI, Linköping.

Modellering av cyklisters beteenden i konfliktområden och säkerhetsanalytiska tillämpningar.
Ma Xiaoliang, KTH, Stockholm.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som kan förebygga skador och bidra till att öka tryggheten i samhället. Under de senaste 20 åren har stiftelsen finansierat närmare 130 forskningsprojekt med tillsammans cirka 70 miljoner kronor inom områden som brottbekämpning, brand, klimat, hälsa, välfärd och trafiksäkerhet.

För ytterligare information kontakta:
Pia Sandvik, ordförande Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 070-626 12 93
Helen Carlens, koordinator Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 08-588 408 58
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera