Inte ok vara vd och styrelseledamot i samma bolag

I dag har nästan var tredje börs-vd en plats i bolagets styrelse. Enligt Länsförsäkringars valberedningsbarometer 2018 genomförd av Novus, anser långt över hälften av de tillfrågade (58 procent) att detta är ett problem.

I nästan var tredje bolag (28 procent) (85 av 300 bolag) är vd också styrelseledamot och i 2 procent (6 av 300 bolag) är vd också styrelseordförande i ett annat börsbolag.
Källa; Holdings.se

– En av styrelsens uppgifter är att tillsätta och avsätta verkställande direktör och över huvud taget säkerställa att vd fullföljer sina uppgifter, enligt aktiebolagslagen. Det finns en risk att styrelsen och vd växer ihop lite för mycket och då blir styrelsen mindre benägen att utöva kontrollrollen och även att ge kritik. Något som i slutänden kan innebära att man inte byter vd i tid, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning.

Eva fortsätter – jag kan ifrågasätta om en vd för ett börsbolag har tid att vara ordförande i ett annat börsbolag alternativt har ett flertal styrelseuppdrag i ett flertal börsbolag.

På frågan om man anser att det bör finnas en begränsning i hur många styrelser man kan sitta i svarade drygt var fjärde (26 procent) ja.

– En maxgräns på hur många styrelseuppdrag man kan ha kanske är svårt att sätta. Styrelseakademien värnar om mångfaldskompetens och att rekrytering till styrelser sker professionellt. Och då är det avgörande att valberedningar, rekryterare och ägare verkligen ifrågasätter om påtänkta ledamöter har rätt kompetens och tänker avsätta tillräckligt med tid. och engagemang för att på rätt sätt kunna bidra till en framgångsrik utveckling av företaget, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, Tel. 073 – 964 29 57
Pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

.

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar