Köp in dig på bondens skörd - nya trenden med andelsjordbruk

Report this content

Andelsjordbruk är en affärsmodell på uppåtgående i Sverige och det finns många fördelar för både producent och konsument.  Bonden får en stabil och säker inkomst och bygger en lokal marknad, kunderna vet vilka råvaror de får och att de är odlade med omtanke om natur och jordar. 

Maja Söderberg som är kontaktperson för andelsjordbrukarnas medlemsförening uppskattar att det finns ungefär 50 gårdar i Sverige som drivs enligt denna, för Sveriges bönder, relativt nya företagsform. Hon driver själv ett andelsjordbruk i Småland.

– För mig var det här en möjlighet att bli grönsaksbonde utan behov av extrem storskalighet eller monokultur; jag kan odla en mångfald av grödor med ekologiska metoder och kan bedriva ett på alla sätt hållbart jordbruk, säger Maja.

Med småskaligheten är det till exempel lättare att undvika att plöja jordarna, en metod som släpper ut koldioxid och även utarmar jorden på sikt. Plöjningsfritt är bäst för både mullhalt och klimat. Hållbart innebär också att jorden endast tillförs organiskt gödselmedel och organiskt täckmaterial.

– Det här är verkligen att få leva min dröm med ett litet närodlat jordbruk och andelsformen ger mig bra förutsättningar att få ekonomin i verksamheten att gå ihop, säger Maja.

Företagsformen är så pass ny att den gav pris i årets Ung Växtkraft till paret Magnus Jakobsson och Amanda Alskog som driver ett andelsjordbruk utanför Sundsvall.

– Idén kom efter första verksamhetsåret när vi hade svårt att nå ut med årets skörd till köparna. Det blev mycket svinn och idén om ett andelsjordbruk väcktes, berättar Magnus.

Idag får våra drygt 100 delägare varje vecka nyskördade, ekologiska grönsaker från mitten av april till slutet av oktober.

– Intresset växer hela tiden och det behövs verkligen fler jordbrukare av alla sorter som kan erbjuda närproducerade råvaror - det här är en framtidsbransch, säger Maja.


Fakta om andelsjordbruk

  • Som andelsägare i en gård lovar du att köpa det som odlas eller produceras av bonden under en hel säsong.
  • Andelsformen ger bonden trygghet i form av en mer stabil inkomst, närmare anknytning till lokalsamhället och möjlighet till långsiktig planering.
  • Konsumenterna får färsk, hälsosam och lokalt odlad mat samtidigt som de får en starkare koppling till platsen där deras mat odlas, och även möjlighet att delta i aktiviteter och lära sig mer om odling.
  • Partnerskapet kan vara att köpa en del av skörden i förväg i form av självplock på gården, eller teckna en prenumeration på grönsakslåda som levereras under hela säsongen.
  • Idén föddes i Japan och har redan vuxit sig stor i USA och i flera EU-länder.

För att se om du har något andelsjordbruk nära dig kan du leta på karta bland dem som är medlemmar på sajten för föreningen, se länk.

Kontakt:
Maja Söderberg, Nybrukarna, nybrukarna.se, telefon 0735-81 14 22
Vinnare Ung växtkraft, Magnus Jakobsson och Amanda Alskog, telefon 076-801 94 91
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.