Länet där vabbandet är mest jämställt mellan könen

Februari är den månad då småbarnsföräldrar tar ut flest vab-dagar, det vill säga är hemma för vård av sjukt barn. Kvinnor står fortfarande för den största delen av antalet uttagna vab-dagar, 62 procent under 2018. Men i vilket län sker det mest jämställda uttaget av vab-dagar? Länsförsäkringar har tittat på siffrorna och tar upp tips och råd på hur du kan tänka kring vab.

2017 betalades 6,5 miljoner dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn ut till 836 553 personer. 2018 var motsvarande siffror 6,9 miljoner och 860 694. Ökningen motsvarar enligt Försäkringskassan hur många barn det finns i de här åldrarna, samt en något ökad användning av vab. Även om tillfällig föräldrapenning är pensionsgrundande pekar mycket på den som tar ut många vab-dagar får en sämre löneutveckling. I en rapport från fackförbundet SACO från 2017 fastslogs det att 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning under den studerade tioårsperioden minskade chansen för ett chefsjobb med cirka 30 procent.
 
 – All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

För den som har arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det också anledning att läsa på vad som gäller under uttag av tillfällig föräldrapenning. I en del avtal fortsätter premierna till din tjänstepension att betalas in även när du vabbar, ofta dock under en begränsad tid eller upp till en viss ålder för barnet.
 
– Självklart finns det andra aspekter som avgör vem i familjen som vabbar mest, som arbetssituation och vem som vill. Det viktiga är att båda parter är medvetna om vilka effekter det kan ha på lång sikt, säger Emma Persson.

Tips till dig som förälder:

  • Läs på vilka effekterna på din karriär och löneutveckling kan bli av frånvaro på arbetsmarknaden i samband med vab och föräldraledighet.
  • Saknar din arbetsplats kollektivavtal behöver du själva förhandla om villkor och ersättning, i vissa fall erbjuder arbetsgivaren ändå kompensation till föräldralediga.
  • Andra än föräldrar kan vabba – t ex grannar, släktingar eller vänner. Den som vabbar ska kontakta Försäkringskassan på 0771-524 524 första gången personen ska vabba.
  • Från 1 januari 2019 slopades kravet att anmäla vab den första dagen man är hemma. Nu måste en anmälan göras inom 90 dagar från första vab-dagen.
  • Om du har möjlighet att vobba (jobba hemifrån med sjukt barn) hela eller del av dagen så ska du ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.
  • Du har rätt till ersättning för vård av sjukt barn, VAB, från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år.

Kvinnors andel av antalet nettodagar* med tillfällig föräldrapenning för vård av barn under 2018 i respektive län – tabellen visar att i inget av länen vabbar pappan mest.

*Antal dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar.

Gotlands län 59,60%
Västerbottens län 59,90%
Kronobergs län 60,40%
Jönköpings län 60,40%
Örebro län 60,40%
Södermanlands län 60,70%
Västmanlands län 60,90%
Östergötlands län 60,90%
Dalarnas län       61,10%
Västra Götalands  län 61,30%
Uppsala län 61,30%
Stockholms län 61,30%
Jämtlands län 61,50%
Värmlands län 61,70%
Hallands län 61,90%
Kalmar län 62,00%
Gävleborgs län 62,00%
Blekinge län 62,10%
Västernorrlands län 62,40%
Norrbottens län 62,60%
Skåne län 63,70%

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar