Länsförsäkringar avser bilda skogsbolag

Report this content

I samband med att Bergvik Skog AB omstruktureras kommer ägandet av dess skog att övergå till delägarna. För länsförsäkringsgruppen kommer det att innebära ett ägande av cirka 80 000 hektar produktiv skogmark som ska överföras till ett nybildat bolag.

Avsikten är att det nya bolaget ska bildas under första halvåret 2019 och ha en egen skogsförvaltning. Rekryteringen av vd och övrig personal inleds i slutet av 2018.

För mer information

Lars-Eric Åström, ägarfrågor, 070-666 41 60.

Per Olsson, operativa frågor, 070-642 23 63.

Länsförsäkringars presstjänst, press@lansforsakringar.se, 08-588 41850

Prenumerera

Dokument & länkar