Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2018

”Vi kan med stor glädje konstatera att Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi uppvisar på nytt vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Affärsvolymerna ökar kontinuerligt inom samtliga områden. Vi har en fortsatt god balans i affärsvolymerna mellan sparande och utlåning samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen är hög. Antalet kunder fortsätter att öka, vilket visar att kunderna uppskattar vår lokala närvaro och fokus på kundmötet i kombination med våra marknadsledande digitala tjänster. Som nytillträdd vd i Länsförsäkringar Bank ser jag goda möjligheter att vår tillväxtresa på den svenska bankmarknaden fortsätter. Med utgångspunkt i Länsförsäkringars starka varumärke och unika marknadsposition finns en utmärkt plattform för vidare expansion. Nyckeln till ytterligare framgångar är det goda arbete som görs lokalt på länsförsäkringsbolagen vilket ytterst resulterar i vår höga kundnöjdhet, ett område som alltid kommer att ha högsta prioriteritet hos oss”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Året i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 26 procent till 443,3 (352,5) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,5 (9,1) procent.
 • Räntenettot ökade 15 procent till 1 082 (940,0) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 17 procent till 883,1 (753,8) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 10 procent till 426,3 (386,2) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 13,4 (15,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03 (0,03) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 529,5 (467,5) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 100,4 (91,9) Mdkr. Utlåningen ökade 16 procent till 268,6 (232,2) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2018 till 22,7 (23,3*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 10 procent.
 • Antalet bankkort ökade 12 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar Bank den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och företagskunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk Kvalitetsindex 2017 även de mest nöjda bolånekunderna samt företagskunderna för fastighetslån.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.
* Avser 31 december 2017.

Läs mer
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera