Länsförsäkringar Bank lanserar MTN-program för långsiktig upplåning

Report this content

Länsförsäkringar Bank lanserar MTN-program för långsiktig upplåning I januari lanserar Länsförsäkringar Bank ett MTN-program (medium term note) för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. MTN-programmet har en ram på 3 miljarder kronor och avser upplåning med löptid på längre än ett år. Föreningssparbanken är arrangör i programmet. Deltagare är Föreningssparbanken, Nordea, SEB och Handelsbanken. - Utlåningen i Länsförsäkringar Hypotek har vuxit rekordsnabbt och uppgick i december 2002 till 7,8 miljarder kronor. Den snabba tillväxten på bolånemarknaden innebär att vi nu behöver låna upp pengar med lång löptid, säger Anders Larsson, Finanschef Länsförsäkringar Bank. För ytterligare information, kontakta: Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82 tomas.johansson@lansforsakringar.se 073-964 11 54 Anders Larsson, Finanschef Länsförsäkringar Bank 08-588 411 54 anders.larsson@lansforsakringar.se 073-964 11 54 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00170/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar