Länsförsäkringar blir Stiborbank

Länsförsäkringar bank börjar från och med den 4 juni att medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Nasdaq-OMX tillsammans med de fem befintliga Stiborbankerna.

Riksbanken lyfte i sin stabilitetsrapport fram att fler banker borde medverka i beräkningen av Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate, eller internräntan mellan bankerna). Sedan tidigare ingår SHB, Swedbank, Nordea, SEB och Danske Bank.

Bankföreningens styrelse har nu godkänt Länsförsäkringars ansökan och från och med den 4 juni medverkar Länsförsäkringar bank i beräkningen av Stibor.

– Det här är ytterligare ett steg i Länsförsäkringar banks utveckling och visar att vi är en viktig aktör på den svenska bankmarknaden, säger Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar bank.

Bankföreningen har tillsammans med Riksbanken och Nasdaq-OMX tagit fram ett ramverk för Stibor som började tillämpas den 4 mars 2013. Ramverket går att läsa här.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Josefson, vd Länsförsäkring bank, Telefon 070-206 69 55

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Prenumerera