Länsförsäkringar har tiodubblat investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer

Report this content

Länsförsäkringars investeringar i gröna, sociala och tematiska (”hållbarhetsinriktade”) obligationer, för kundernas räkning, når vid tredje kvartalet 2021 över 20 miljarder kronor. Sedan början av 2018 har investeringarna tiodubblats och motsvarar nu mer än 16 procent av det förvaltade kapitalet i de institutionella liv- och försäkringsportföljerna*. Investeringarna är i linje med Länsförsäkringars klimatsmarta vision.

FN:s senaste klimatrapport pekar på att omställningen av samhället för att nå Parisavtalets klimatmål behöver påskyndas. Samtidigt slog det internationella energiorganet IEA nyligen fast att investeringar i förnybar energi behöver tredubblas till 2030 för att klimatmålet ska nås. Ett sätt för Länsförsäkringar att bidra till omställningen är att hålla en hög investeringstakt i hållbarhetsinriktade obligationer där medel öronmärks till projekt med bland annat positiva klimateffekter och utbyggnad av förnybar energiproduktion.

– Vi har under ett fåtal år lyckats tiodubblat investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer genom att sätta ambitiösa årsmål, fokusera på direktinvesteringar samt tillämpa en integrerad ESG- och finansiell analys inom Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning. Investeringarna avser både bidra till kundnytta och hållbart värdeskapande säger, Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar, Länsförsäkringar Liv och fortsätter.

Utvecklingen av investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer för Länsförsäkringars institutionella liv- och försäkringsportföljer samt i garantiförvaltningen inom Länsförsäkringar Fondliv under åren 2015–2020.09 i miljoner kr

– Transparens i vårt arbete med hållbarhetsinriktade obligationer har varit ytterligare en framgångsfaktor. Vi publicerar och uppdaterar regelbundet en förteckning av de institutionella portföljernas 30-tal utgivare av hållbarhetsinriktade obligationer på vår webbplats.
 

*Investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer görs från de institutionella liv- och försäkringsportföljerna knutna till Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar AB med dotterbolag och Agria samt i garantiförvaltningen för Fondliv.

Länsförsäkringars klimatsmarta vision

Investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer är i linje med Länsförsäkringars klimatsmarta vision. Visionen innebär att de egna portföljerna ska tangera en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalet mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. I praktiken innebär det att CO2-avtrycket ska halveras, jämfört med 2019 års nivåer. Läs mer om den klimatsmarta visionen och prioriterade globala mål (FNs)

För mer information

Länk till Länsförsäkringars pressrum

Länk till Länsförsäkringar på Twitter
 

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, mobil 072 - 142 8329
Presskontakt, telefon 08 – 588 41 850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.