Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2014

–    Länsförsäkringar var i slutet av kvartalet först på bankmarknaden med att certifiera alla bolånerådgivare, vilket befäster vår ambitionsnivå när det gäller att ge kvalitet, service och trygghet till våra kunder. Vi har en god bolånetillväxt och kreditkvaliteten i låneportföljen är mycket hög. Finansieringen av bolåneverksamheten fortsätter att ske framgångsrikt och förfallostrukturen förbättrades under kvartalet, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot ökade 9 procent till 464 (427) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till -7,9 (3,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,01 (0,01) procent. Se kommentar om ny avräkningsmodell för kreditförluster.
  • Rörelseresultatet ökade 15 procent till 194 (168) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,2 (5,4) procent.
  • Utlåningen ökade 9 procent till 117 (108) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 22,6 procent den 30 juni 2014.
  • Antalet kunder ökade 5 procent till 193 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/finansiell-rapporter-for-lansforsakringar-hypotek-ab/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23
  

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera