Länsförsäkringar investerar i fler sociala obligationer i Norden och i Afrika i kampen mot Covid-19

Report this content

Länsförsäkringar investerar ytterligare 540 miljoner kronor i socialt inriktade obligationer för att mildra de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av Covid-19. Totalt har nu över 1,2 miljarder kronor investerats i sociala obligationer för kundernas räkning i Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Sak.

240 miljoner kronor är investerade i en obligation utgiven av Nordiska Investeringsbanken och där pengarna är avsedda att finansiera projekt med tydliga sociala mål. 224 miljoner kronor avser Länsförsäkringar Liv.

– Pengarna som Nordiska investeringsbanken tar in ska finansiera sjukvård, stärka sociala skyddsnät, stödja företag som tillverkar medicinskteknisk utrustning och ge hjälp till små- och medelstora företag som påverkats negativt av Covid-19. Obligationen stödjer flera av FNs globala mål bland annat mål 3, hälsa och välbefinnande och mål 8, skapa arbetstillfällen och stödja små- och medelstora företag, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB.

Ytterligare 300 miljoner kronor har investerats i en social obligation utgiven av African Development Bank. Medlen ska finansiera afrikanska länders och företags kamp att bekämpa Covid19. Investeringen stödjer bland annat FNs globala mål 1 att bekämpa fattigdom och mål 3  hälsa och välbefinnande.

– Tidigare i år har Länsförsäkringar investerat 700 miljoner kronor i sociala obligationer i syfte att mildra effekterna av virusutbrottet. Sammantaget gör detta att Länsförsäkringar bidragit till att finansiera sociala projekt i Norden, Europa, Afrika och  i flera tillväxtländer med 1,2 miljarder svenska kronor. Den största delen, 1 180 miljoner kronor är investeringar för Länsförsäkringar Livs räkning, säger Kristofer Dreiman.

Läs mer här (länkar till våra tidigare pressmeddelanden):

300 miljoner kronor i social obligation utgiven av International Finance Corporation (IFC), en del Världsbanken. Medlen är öronmärkta till projekt som hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag som drabbats av Covid-19.
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/298985/
 

400 mkr i social obligation utgiven av Europiska Investeringsbanken. Medlen ska finansiera den europeiska hälso- och sjukvården i kampen mot Covid-19.
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/300503/

Vad är en social obligation?

En social obligation är en obligation där pengarna är öronmärkta till sociala projekt. Projekten syftar till att uppnå positiva, mätbara sociala resultat. Sociala projektkategorier kan omfatta till exempel basinfrastruktur som rent dricksvatten, avlopp och sanitet, grundläggande samhällstjänster som utbildning, hälsa och sjukvård samt livsmedelsförsörjning. I samband med Corona-krisen har flera obligationer kopplade till sjukvård- och hälsoinsatser emitterats.

Länsförsäkringars pressrum
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB, telefon 072-142 8329
Presskontakt, telefon 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar