Länsförsäkringar lanserar hållbarhetsinriktade placeringsförslag

Report this content

Nu lanserar Länsförsäkringar fem hållbarhetsinriktade placeringsförslag.  Placeringsförslagen är indelade i fem olika risknivåer och består av en portfölj med hållbarhetsinriktade fonder och fonder med lågt klimatavtryck.

– Vi ser en ökad efterfrågan på hållbarhet och vill ge kunderna möjlighet att sätta samman en portfölj av fonder. Därför lanserar vi nu hållbarhetsinriktade placeringsförslag i olika risknivåer. De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet har tydliga strategier för att välja in bolag som avser att bidra till en hållbar samhällsutveckling och gör även exkluderingar. Dessutom ingår det fonder som har ett lågt klimatryck utifrån Morningstars beräkning av koldioxidrisk och exponering mot fossila bränslen, säger Jim Rotsman på Länsförsäkringar.

De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen går att välja både för tjänstepension, eget sparande till pension eller för sparande i ISK eller kapitalförsäkring. Placeringsförslagen finns med fem olika risknivåer.

Fakta om placeringsförslagen

  • Martin Axell och Sebastian Hallenius på Länsförsäkringar Fondförvaltning ansvarar för placeringsförslagen.
  • Utöver hållbarhetsinriktningen förvaltas placeringsförslagen enligt samma process och strategisk tillgångsfördelning som Länsförsäkringar aktiva placeringsförslag och bekväma fonder.
  • Placeringsförslagen ses över löpande och justeringar görs vid behov utifrån bedömning av marknadens utveckling på cirka 12 månaders sikt. Det kan exempelvis innebära att fonder byts ut eller att andel av en fondkategori i placeringsförslaget ändras.
  • Placeringsförslagen finns i fem riskkategorier för att passa kunders val av risk och sparhorisont.
  • Fonderna i de hållbarhetsinriktade placeringsförslagen finns i Länsförsäkringars rekommenderade och utökade utbud.

Läs mer Hållbarhetsinriktade placeringsförslag
 

För ytterligare information kontakta:
Jim Rotsman, Chef Fond & Garanti, Länsförsäkringar Fondliv, 070-74 72 247

 Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar