Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan i Nya Trad och Gamla Trad

Report this content

Från den 1 februari höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan i de traditionella förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad. I Nya Trad höjs återbäringsräntan med två procentenheter från tre till fem procent och i Gamla Trad med en procentenhet från två till tre procent.

Höjningen är en följd av den goda avkastningen på placeringstillgångarna för båda förvaltningsformerna under 2020. Bäst avkastade Nya Trad som efter en fortsatt uppgång under hösten slutade med en avkastning på 5,4 procent per den 31 december.

– Tack vare vår långsiktiga placeringsstrategi stärktes avkastningen under 2020 till mycket konkurrenskraftiga nivåer. Det har skett samtidigt som vi är branschledande inom hållbarhet och ökat andelen ESG-obligationer till 14 procent av tillgångarna. Vår finansiella ställning är också stark och det sammantaget gör att vi kan höja återbäringsräntan ytterligare i både Nya Trad och Gamla Trad, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv har gjort stora förflyttningar inom hållbarhet (ESG) under 2020. Förutom att öka andelen ESG-obligationer till 14 procent av tillgångarna, har investeringarna i skogstillgångar ökat med 2,5 miljarder kronor. Det har skett genom köp av aktier i SCA och Holmen, som har stora innehav i skog och som bedöms generera klimatpositiva effekter. Totalt bedöms skogsinvesteringarna ha lett till ett nettoupptag på över 190 000 ton CO2, och på så sätt bidragit till en betydande reducerande effekt på klimatavtrycken i Nya Trad och Gamla Trad under 2020.

Den 31 december 2020 var konsolideringen i Nya Trad 116 procent och det förvaltade kapitalet drygt 26 miljarder kronor. Konsolideringen i Gamla Trad var 113 procent och det förvaltade kapitalet drygt 75 miljarder kronor. Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick vid samma tidpunkt till 140 procent.

I Nya Trad har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,4 procent sedan starten i juni 2013.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 073-96 414 55, jakob.carlsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Prenumerera

Dokument & länkar