Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan i Nya Trad till 7 procent och i Gamla Trad till 4 procent

Report this content

Från den 1 april 2021 höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan i de traditionella förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad. I Nya Trad höjs återbäringsräntan med två procentenheter från 5 till 7 procent, före skatt och avgifter, och i Gamla Trad med en procentenhet från 3 till 4 procent.

Höjningen är en följd av den goda avkastningen på placeringstillgångarna under första kvartalet 2021 som bidragit till att ytterligare stärka konsolideringsgraden.

Det är mycket glädjande att vi nu kan höja återbäringsräntan igen. Vår långsiktiga placeringsstrategi har varit framgångsrik och vår finansiella ställning har stärkts. Det ger oss möjlighet att höja återbäringsräntan för våra kunder ytterligare. Extra kul att konstatera är att vår långsiktigt hållbara förvaltningsmodell kan bidra till en återbäringsränta i Nya Trad som nu är en av branschens allra högsta, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Den 31 februari var konsolideringen i Nya Trad 117 procent och det förvaltade kapitalet drygt 26 miljarder kronor. Konsolideringen i Gamla Trad var 116 procent och det förvaltade kapitalet 75 miljarder kronor. Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick vid samma tidpunkt till 144 procent.

I Nya Trad har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,4 procent sedan starten i juni 2013.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 073-96 414 55

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar