Länsförsäkringar ökar till över tio procent hållbara obligationer

Report this content

Under årets första kvartal har Länsförsäkringars investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer ökat med 3 miljarder kronor. Investeringarna uppgick till över 12,5 miljarder vid kvartalets slut, varav 11,3 miljarder i Länsförsäkringar Liv. Totalt är nu mer än 10 procent av det förvaltade kapitalet i Länsförsäkringar Fondliv, Liv och Saks portföljer investerat i hållbarhetsinriktade obligationer.

– Andelen investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer verkar, enligt vår egen jämförelse, just nu vara högst i branschen bland svenska förvaltare, sett i förhållande till det totala investerade kapitalet, säger Kristofer Dreiman och fortsätter.
 
– Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta och hållbara investeringar samt kunna visa vilka effekter dessa investeringar har. Därför redovisar vi nu hur våra innehav i hållbara obligationerna bidrar till FNs respektive globala mål. Störst bidrag har gjorts till mål nummer 13 ”bekämpa klimatförändringar”, följt av mål 11 ”hållbara städer och samhällen” och mål 7 ”förnyelsebar energi”, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB. 

Kopplat till FNs globala ml
Bildtext: Sammanställningen över fördelningen mellan investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer, och dess bidrag till utvalda globala mål.

Länsförsäkringars pensions- och försäkringskunder har nu gemensamt i portföljerna* över 80 bolag (emittenter) med gröna, sociala eller andra hållbara obligationer. Ett tiotal emissioner lades till portföljerna under kvartalet, bland annat:

  • Den sociala Covid-19 fokuserade obligationen från International Finance Corporation (IFC), en del av Världsbanken**.
  • Region Stockholms gröna obligation där utlåning bland annat ska gå till utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik.
  • Läkemedelsbolagets Pfizers hållbara obligation där utlåning ska öka tillgången till läkemedel för utsatta grupper samt finansiera olika miljöinriktade projekt inom energieffektivitet och avfallshantering.
  • Fastighetsbolagets Vasakronans gröna obligation som ska finansiera hållbara fastigheter och där bland annat trä är tänkt att användas som material vid nybyggnation i högre utsträckning.

*Investeringarna i gröna, sociala och tematiska hållbara obligationer görs från de egna institutionella portföljerna knutna till Länsförsäkringar Fondliv, Liv och Sak. En fullständig förteckning av de 80-tal utgivarna (emittenterna) finns på Länsförsäkringars webbplats.**300 miljoner kronor i social obligation utgiven av International Finance Corporation (IFC), en del Världsbanken. Medlen är öronmärkta till privata sektorn och finansiera projekt inom hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning samt småföretag som drabbats av Covid-19.  Läs pressmeddelandet här.

Länsförsäkringars pressrum
Länsförsäkringar på Twitter

För mer information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar AB, mobil 072 - 142 8329

Presskontakt, telefon 08 – 588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.