Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna

Report this content

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kriterierna för investeringar i fossila bolag. Och inför också kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning;

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kriterierna för investeringar i fossila bolag. Och inför också kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning;
  • ­Exkluderar bolag som har en omsättning från i oljesand på över fem procent.
  • Sänker gränsen för investeringar i gruv- och energibolag, vilket innebär att högst fem procent av företagets omsättning får komma från kol. Tidigare låg gränsen på 20 procent.
  • Behåller investeringar i energibolag som påbörjat klimatomställningen av sin verksamhet, i linje med Parisavtalet.
– Som ett av de första bolagen i branschen inför vi klimatfokuserade omställningskriterier i alla våra egna portföljer och fonder. På så sätt kan vi aktivt främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål, säger Kristofer Dreiman, ansvarig för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar.Här kan du läsa om kriterierna i sin helhet och vilka bolag som omfattas av exkluderingarna.https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/lf-fondforvaltning/kriterier-och-exkluderade-bolag-sep-2019-3.pdf

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Tel. +46 721 42 83 29
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera