Länsförsäkringar Sak vinner utmärkelsen Årets Hållbara Aktör

Report this content

När försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners presenterar sin Trafikljusrapport kring hållbarhet i försäkringsbranschen får Länsförsäkringar Sak utmärkelsen Årets hållbara aktör – hållbara sakförsäkringar.

Motiveringen för utmärkelsen är: Årets hållbara aktör har tagit ett helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhetsintegreringen. Skaderegleringens hållbarhetsnivå säkerställs genom riktlinjer att återbruka och reparera istället för att använda nya material. Sak-bolaget agerar proaktivt genom att stötta forskningsinitiativ som bidrar till bättre miljöanpassningar och utbildar medarbetare i hållbarhet. Har du valt deras skadeförsäkring kan du dessutom vara säker på att premien är förvaltad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

– Vi har under 2020 fortsatt vårt arbete med att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Ett stort fokus ligger på arbetet med skadeförebyggande åtgärder och hälsofrämjande tjänster. Att minska risken för skador och mildra effekterna av inträffade skador handlar om trygghet för våra kunder, säger Björn Dalemo, vd Länsförsäkringar Sak.

Varje skada som kan undvikas är en vinst för miljö, individ och samhället i stort. Därför har Länsförsäkringar tydliga riktlinjer för hur skador ska hanteras med hänsyn till hållbarhet, där återbruk och återvinning är ledord. Länsförsäkringar tar även fram innovativa lösningar för att kunder ska få den trygghet de behöver för att främja hälsa och välbefinnande. Det inkluderar även att erbjuda snabbt stöd och tidiga insatser vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning.

– Vi är självklart jättestolta för att få denna utmärkelse, samtidigt som det är viktigt att vara ödmjuka för de stora hållbarhetsutmaningar vi alla står inför, säger Björn Dalemo.

Länsförsäkringar vinner också kategorin Årets Livförsäkringsbolag med produkten Garantiförvaltningen.

Läs mer om Trafikljusrapporten från Söderberg & Partners

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter

Fakta om Söderberg & Partners trafikljusrapport
Resultatet baseras på Söderberg & Partners trafikljusrapport som innehåller analyser av 21 sakförsäkringsbolag. Syftet med hållbarhetsanalysen är att undersöka hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Analysen bedömer hur bolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

För ytterligare information kontakta:
Björn Dalemo, vd Länsförsäkringar Sak, telefon 076-695 41 11
Presskontakt, telefon 08–588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar