Länsförsäkringar svarar på frågor om Feds besked

Report this content

I kväll klockan 19.00 svensk tid presenterar den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) sitt beslut gällande den amerikanska penningpolitiken. Dessutom presenteras uppdaterade prognoser från Board of Governors (centralbankens direktion). Beslutet är av särskilt intresse med tanke på marknadsutvecklingen med stigande räntor den senaste tiden.

-De stigande inflationsförväntningarna och det högre ränteläget gör både eventuella ändringar av penningpolitiken och de ekonomiska prognoserna särskilt intressanta, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

-Vi förväntar oss att Fed inte gör några förändringar i dagsläget utan bibehåller både ränta och stödköp på nuvarande nivå. Uttalanden från olika ledamöter, inklusive ordförande Powell, tyder på att centralbanken än så länge inte oroas av vare sig stigande inflationsförväntningar eller ett något högre ränteläge, fortsätter Alexandra.

Vad gäller de ekonomiska prognoserna är det ledamöternas syn på en framtida räntehöjning som är av störst intresse. Vid förra prognosuppdateringen i december förväntade sig endast en ledamot av 16 en högre styrränta under 2022 och fem ledamöter en högre ränta under 2023.

-Med tanke på den oväntat starka finanspolitiska stimulansen i USA och den starka ekonomiska utvecklingen i övrigt, trots pandemin, är det inte orimligt att fler ledamöter nu höjer sina ränteprognoser något fortsätter Alexandra Stråberg.

-Vi bedömer dock att merparten av Fed-ledamöterna fortfarande spår oförändrad ränta under både 2022 och 2023.

Utöver ränteprognosen är det av högsta intresse om huruvida vi får några ledtrådar kring hur Fed resonerar inför eventuellt fortsatt stigande marknadsräntor.

-Vi förväntar oss att banken, i likhet med tidigare kommentarer från ledamöter, signalerar en hög beredskap och att man alltid är beredd att anpassa penningpolitiken för att inflationsmålet ska nås, säger Alexandra Stråberg.

-Det skulle vara särskilt intressant med signaler om hur man i ett första läge skulle anpassa de nuvarande stödköpsprogrammen om långa marknadsräntor bedöms stiga för mycket.

-Att Fed i dagsläget skulle ge någon explicit vägledning vad gäller en framtida nedtrappning av stödköpen verkar i dagsläget osannolikt, och skulle säkert kunna leda till ordentliga marknadsrörelser, säger Alexandra Stråberg.

För ytterligare information kontakta:

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar. Tel. 070 – 345 61 35
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 - 588 418 50.

Prenumerera

Media

Media