Länsförsäkringar tar bort tobak från sina investeringar

Länsförsäkringar AB har beslutat att avyttra alla innehav i tobaksproducenter. 
– Tobaksproducenter har en negativ samhällsnytta, både ur hälso- och miljöperspektivet. Dessutom förekommer barnarbete konsekvent, säger Christina Kusoffsky Hillesöy, hållbarhetschef på Länsförsäkringar AB. 

Beslutet gäller Länsförsäkringars direktinvesteringar och egna fonder. Förutom att tobak blivit en allt sämre investering på senare år, så är bakgrunden till beslutet att tobaksproducenter bedöms ha en så negativ samhällspåverkan att de inte kan klassas som ansvarsfulla företag.

– Många kanske tänker mer på hälsoproblemen, men tobaksproducenter hotar också miljön och den biologiska mångfalden. Två tredjedelar av världens tobak odlas i tillväxtmarknader. Uppskattningsvis 200 000 hektar skog, främst regnskog, avverkas varje år till förmån för tobaksodling och för att torka bladen, säger Christina Kusoffsky Hillesöy.

Länsförsäkringar AB har också beslutat att sälja innehaven i gruvbolaget Vale SA, ansvarig för dammolyckan i Brasilien i januari som resulterade i över 300 omkomna. Vale bedöms tillhöra listan över de 100 största globala utsläpparna av växthusgaser, de bryter mot ett antal konventioner om mänskliga rättigheter och kan inte svara på frågan om deras övriga, fler än tjugo dammar, är i samma dåliga skick.

Hela listan på uteslutna bolag

Kontakt:
Christina Kusoffsky Hillesöy, hållbarhetschef Länsförsäkringar AB, 073-662 73 27, christina.hillesoy@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour telefon 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar