Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet redovisar god avkastning och dubblerad premieinkomst inom fondförsäkring

Report this content

Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet fortsätter redovisa god avkastning till kunderna under 2021. Inom fondförsäkring var tillväxten fortsatt stark med rekordhöga nivåer av premier och kapital.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad i två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv – jan-sep 2021

Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade med 26 procent till 205 (162) Mdkr.
 • Totala premieinkomsten ökade med 110 procent till 17,7 (8,4) Mdkr.
 • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under de senaste 12 månaderna uppgick till 19 procent.
 • Länsförsäkringar Fondliv arbetar kontinuerligt med att förbättra fondutbudet och hållbarhetsnivån, under tredje kvartalet flyttades kapital i tre fonder till mer ansvarsfulla alternativ.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 8,9 procent och förvaltat kapital ökade till 5,2 (4,4) Mdkr. Investeringar i aktier och alternativa investeringar bidrog mest till den goda avkastningen.

– Länsförsäkringar Fondlivs kundavkastning var fortsatt god. Nettoinflöde av premier och kapital nådde rekordhöga nivåer och vår marknadsandel inom individuell fondförsäkring uppgår till 29 procent. Glädjande är också att våra kunder och partners gav oss höga betyg i de senaste nöjdhetsmätningarna, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar Liv – jan-sep 2021

Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 114 (112) Mdkr.
 • Resultatet ökade till 7,1 (0,1) Mdkr.
 • God avkastning i samtliga förvaltningsformer, med störst bidrag från aktier, alternativa investeringar och fastigheter i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 9,7 procent i Nya Trad, 3,3 procent i Gamla Trad och 12,5 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II ökade till 218 (191) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,39 (0,41) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,3 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 19,2 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 45 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 18,2 (12,6) Mdkr, motsvarande 16,1 procent av förvaltat kapital.

– Ökad internationell oro inom den globala handeln och stigande energipriser innebar att den långa uppgången på de finansiella marknaderna bröts under september. Trots detta kan vi redovisa god avkastning i våra portföljer och ett starkt resultat, vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatt konkurrenskraftig återbäring till våra kunder. Vi arbetar med höga hållbarhetsambitioner inom våra investeringar, men bäst effekt för både samhället och våra kunder nås om beslutsfattare och politiker gemensamt höjer tempot och fattar proaktiva beslut. Under kvartalet undertecknade vi därför ett klimatupprop till världens regeringar med budskapet att ambitionen och takten i klimatarbetet behöver öka både lokalt och globalt, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Läs mer

Sammanfattningsbild i bilaga
Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring jan-sep 2021 (bilaga i pdf)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport jan-sep 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 433 13

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55

Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.