Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet redovisar stark tillväxt och positiva resultat trots en osäker omvärld

Report this content

2021 var ett mycket framgångsrikt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkrings-verksamhet. Tillväxten var fortsatt stark och resultaten positiva under första kvartalet 2022, men kundavkastningen påverkades dock av en osäker omvärld på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad i två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv – jan-mar 2022

Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade med 14 procent till 212 (186) Mdkr.
 • Totala premieinkomsten ökade med 20 procent till 6,1 (5,1) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till 142 (221) Mkr.
 • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under de senaste 12 månaderna uppgick till 5,8 procent.
 • Under första kvartalet lanserades fyra nya fonder i fondförsäkringsutbudet i syfte att kunderna ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till -4,0 procent under första kvartalet och förvaltat kapital ökade till 5,5 (4,8) Mdkr. Investeringarna i alternativa investeringar bidrog positivt medan aktier och räntebärande bidrog negativt till avkastningen.

- Länsförsäkringar Fondlivs starka tillväxt fortsatte under första kvartalet 2022, både från befintliga och nya kunder, med starkt nettoinflöde av premie och kapital. Kundavkastningen påverkades av den svaga marknadsutvecklingen, men vi står finansiellt starka. Vi hoppas att många kunder vill ta del av våra nya attraktiva erbjudanden under 2022, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar Liv – jan-mar 2022

Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 112 (113) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till 0,1 (3,2) Mdkr.
 • Avkastningen i Länsförsäkringar Livs portföljer uppgick till -3,8 procent i Nya Trad, -2,7 procent i Gamla Trad och -6,7 procent i Nya Världen. Avkastningen påverkades negativt både av stigande räntor och negativ avkastning på risktillgångar.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II ökade till 226 (200) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,35 (0,38) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,1 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 20,6 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 48 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 22,8 (15,5) Mdkr, motsvarande 20 procent av förvaltat kapital.

- Stor oro till följd av Rysslands invasion av Ukraina präglade inledningen av året med negativ avkastning på de flesta marknader som följd. Det är då ett styrketecken att vi trots denna motvind kunde leverera ett positivt resultat första kvartalet. Detta tillsammans med starka nyckeltal har gjort att återbäringsräntan i Nya Trad och Gamla Trad har kunnat lämnas oförändrad på 6 respektive 4 procent. Under februari kunde vi dessutom ge extra återbäringsränta på 10 procent till kunderna i Gamla Trad. Länsförsäkringar Liv har ingen exponering mot investeringar i Ryssland eller Belarus. Innehaven har sedan tidigare avyttrats av både ESG- och avkastningsskäl. Ryssland och Belarus har lagts till Länsförsäkringar ABs exkluderingslista tillsammans med nio statskontrollerade ryska bolag, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Läs mer

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring jan-mar 2022 (bilaga)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport jan-mar 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 433 13

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55

Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media