Lastbilsförare kollar i mobilen fler än tre gånger i timmen under färd

Report this content

Bristande uppmärksamhet under några sekunder kan orsaka en olycka. – I en hastighet om 40 km/h hinner du rulla 22 meter på 2 sekunder. Det kan hända mycket på dessa meter och sitter man dessutom i en tung lastbil kan skadan bli stor om något oförutsett sker. Så låt mobilen vara under färd, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

I en undersökning som Länsförsäkringar låtit göra uppger landets lastbilsförare att de tittar i mobilen i genomsnitt 3,3 gånger per timme under körning. Siffran är densamma bland både män och kvinnor.

Sedan 1 februari 2018 är det olagligt att använda mobil eller annan kommunikationsutrustning så att det påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Föraren får heller inte använda mobilen vid körning oavsett om den hålls i handen eller sitter fastmonterad*.

– Det många kanske inte tänker på är att lagen förutom mobil även innefattar surfplattor, GPS, datorer, smarta klockor, kommunikationsradio eller färddator. Att knappa in nya adresser i sin GPS under tiden man kör är minst lika farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt som att titta ner i mobilen. Så planera din färd innan du sätter dig vid ratten, säger Anders Wallstenius.

Både bältesanvändning och mobilförbud är lagstadgade och bälteskrav bland yrkesförare infördes för 20 år sedan. Trots det uppger bara sju av tio lastbilsförare att de alltid använder säkerhetsbälte när de kör i tjänsten, två av tio att de ofta gör det och en av tio att de sällan eller aldrig tar på bältet. Genom att använda bilbälte halveras risken för att dödas eller skadas svårt vid en kollision**.

– I grunden handlar det mycket om beteende och vanor. Att få till attitydförändringar tar tid. Det finns idag också en mängd olika tekniska lösningar som påminner om att ta på sig bälte eller att inte använda mobilen under körning. I Danmark har man infört ett system där man efter tre bötestillfällen får indraget körkort***. Det skulle vara intressant att se vad det har resulterat i och om det skulle kunna vara ett incitament som krävs för att få bukt med mobilbeteendet eller bristande bältesanvändning under körning, säger Anders Wallstenius.

Tips för säkrare körning:

  • Installera handsfree i bilen om det inte finns.
  • Använd röststyrning för att ringa upp någon.
  • Planera din körning och rutt innan du åker.
  • Passa på att skicka textmeddelanden under vilotider.
  • Använd teknik för att bli påmind om att spänna fast bältet eller att inte använda mobilen o liknande vid färd.

Transportstyrelsens info om att sluta surfa i yrkestrafik.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sluta-rattsurfa/information-for-yrkesforare/

Hur många gånger per timme uppskattar du att tittar på din telefon under körning under en normal arbetsdag?

Lastbilsförare
0 gånger 17 procent
1-2 gånger 45 procent
3-4 gånger 13 procent
5-6 gånger 10 procent

Hur ofta använder du säkerhetsbälte när du kör lastbil?

Lastbilsförare
Alltid 70 procent
Oftast 20 procent
Sällan 5 procent
Aldrig 6 procent

*https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/mobilanvandning-i-trafiken/

**https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Balte/

***https://www.dn.se/nyheter/varlden/danmark-infor-klipp-i-korkortet-for-prat-i-mobilen/

Om Länsförsäkringars undersökning
Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. Frågorna som ställdes: Hur många gånger per timme uppskattar du att du tittar på din telefon under körning en normal arbetsdag? Hur ofta använder du säkerhetsbälte när du kör lastbil?

För ytterligare information kontakta:
Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar, 08-588 413 06, anders.wallstenius@lansforsakringar.se´
Presskontakt, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar
Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.