Många vill men kan inte hantera ohälsan bland anställda

När Länsförsäkringar frågade arbetsgivare om vem som bär ansvaret för att minska den psykiska ohälsan bland anställda ansåg de att det var deras ansvar. Men de svarar också att de inte har kompetensen att hantera den här typen av problem på arbetsplatsen. 

Fyra av tio arbetsgivare (39 procent) av arbetsgivarna i Länsförsäkringars Hälsoundersökning anser att det är deras ansvar att minska den psykiska ohälsan hos de anställda. Men när vi frågade arbetsgivarna så var det inte så många som ansåg att de hade rätt stöd för den här typen av problem. Endast var fjärde (26 procent) svarade att de har rätt kompetens att hantera problem som rör psykisk ohälsa och sjukdom.

– Den låga kompetensen hos arbetsgivarna kan tyda på bristande kunskap och resurser för att hantera psykisk ohälsa, som är ett problem i gränslandet mellan sociala, miljömässiga och sjukdomsfaktorer. Ett sätt att underlätta för företag och anställda är att köpa en sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster, säger Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar

Enbart Försäkringskassans ersättningskostnader för psykisk sjukdom är över 23 miljarder kronor. För företagen innebär bristen på agerande vid psykisk ohälsa mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader, och än mer om man räknar in företagens produktionsbortfall.

– Med tidiga förebyggande insatser kan kostnaderna minska kraftigt och erfarenhet visar att det är mycket lönsamt för företag att arbeta med förebyggande och tidiga rehabiliterande insatser vid psykisk ohälsa. De negativa konsekvenserna kan undvikas eller avsevärt begränsas med tidiga eller förebyggande arbete eller tidiga insatser, ofta till en bråkdel av den kostnad som istället skulle belasta företaget, säger Leli Kjellin.

       %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i november 2013 med hjälp av telefonintervjuer bland ett slumpmässigt urval mot svenska allmänheten i åldern 20 - 65 år samt med företag 1-10 anställda.

1000 telefonintervjuer har genomförts mot respektive målgrupp, totalt 2 000 intervjuer.

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar. Tel. 073 96 414 72
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.