Mänskliga faktorn orsak till vanligaste olyckorna i trafiken

Report this content

Den mänskliga faktorn ska inte underskattas eftersom den ofta är orsaken till trafikolyckor. De flesta olyckorna sker genom påkörning av fordonet framför, kollision med annat fordon vid filbyte eller när man kör på fasta föremål, som till exempel en betongsugga, brevlåda, staket eller en parkerad bil. En undersökning som Länsförsäkringar genomfört i åkeribranschen visar att 45 procent av lastbilschaufförerna och åkeriägarna anser att medtrafikanternas misstag är största orsaken till att olyckor sker i trafiken.

– Olyckor som sker vid körfältsbyten, i korsningar eller i rondeller är speciellt farliga på grund av den döda vinkeln. Vid påkörning bakifrån är risken för personskador mycket stor för dem som sitter i den påkörda bilen. Här är det mycket viktigt att bilisterna inte kör in för snävt framför exempelvis lastbilar och att större fordon anpassar hastigheten till trafiksituationen, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

29 procent av lastbilschaufförerna och åkeriägarna anser vidare i undersökningen att det är användande av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning som är största orsaken till olyckor och 24 procent menar att det beror på väglaget. Bara 11, respektive 10 procent anser att stress och trötthet är de största orsakerna till olyckor. 7 procent uppger att det är hastigheten som är avgörande.

– Okoncentration eller trötthet hos förare kan vara en del i att trafikolyckor inträffar. Sedan gäller det att inte låta eventuell irritation över andra trafikanter gå ut över hur man uppträder i trafiken. Men även hastigheten har en avgörande inverkan i många trafiksituationer liksom att ha respekt för väglaget och väderförhållanden.  Att både privatbilister och yrkesförare håller avstånd till fordonet framför gör att man hinner bromsa om något oförutsett skulle inträffa på vägen eller det är halt, säger Anders Wallstenius.

Enligt statistik från Trafikanalys* visar att tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfall i vägtrafiken (19 procent) som inträffade under 2018.

– Som förare gäller det verkligen att vara uppmärksam på sin egen dagsform och förstå att den kan påverka mer hur man agerar i trafiken än vad man kanske är medveten om. Ett bra och trevligt tips är att ha ögonkontakt med dina medtrafikanter, det kan rädda många situationer vid till exempel övergångsställen och cykelbanor säger Anders Wallstenius.

Vilka är enligt dig de största orsakerna till olyckor?

  Lastbilschaufförer och åkeriägare
Medtrafikanters misstag 45 procent
Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning 29 procent
Väglaget 24 procent
Stress 11 procent
Trötthet 10 procent
För hög hastighet 7 procent
Alkohol/droger 6 procent
Brister i fordonet 6 procent
Överlast 1 procent

* Trafikanalys sammanställer uppgifter som polisen rapporterar in från olycksplatser.

Om Länsförsäkringars undersökning

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik. Frågorna som ställdes: Vilka är enligt dig de största orsakerna till olyckor?

För ytterligare information kontakta:
Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar, 08-588 412306, anders.wallsteius@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar