Med anledning av skogsbranden i Västmanland – så här gäller försäkringen

Utöver skogen finns nu risk för att många hus och andra byggnader förstörs av eld och sot under skogsbranden i Västmanland. Så här gäller försäkringarna.

PRIVATPERSONER

Gäller min hemförsäkring om mitt hem skadas under skogsbranden?

Ja, om du har en hemförsäkring är din lösegendom (dina saker) försäkrade. Har du också en villa- eller fritidshusförsäkring är även fastigheterna försäkrade. Om det inträffat en skada kan du komma in med din anmälan om skada redan nu, eller avvakta tills branden är släckt.

Gäller min hemförsäkring vid beordrad evakuering?

Ja, men försök i första hand att bo hos släktingar eller vänner. Om detta inte är möjligt ersätter hemförsäkringen nödvändiga och skäliga merutgifter för logi. Utgifter för mat ersätts inte.

Gäller min bilförsäkring?

Ja, din bilförsäkring gäller om bilen skadas till följd av skogsbranden. Om det inträffat en skada kan du komma in med din anmälan om skada redan nu, eller avvakta tills branden är släckt.

Vi bor en bit från branden. Gäller hemförsäkringen eller bilförsäkringen för sotskador?

Ja, hemförsäkringen och bilförsäkringen kan täcka sotskador. Du tvättar och städar själv och kvarstår skador kan dessa vara ersättningsbara.

Täcker hemförsäkringen röklukt?

Nej, försäkringen täcker inte röklukt utan endast skador som orsakats av sot eller eld.

FÖRETAGS- OCH LANTSBRUKSKUNDER

Gäller försäkringen om det uppstår en skada på min egendom som till exempel fastighet, produkter eller maskiner?

Ja, försäkringen täcker både din skadade egendom och om du får avbrott i din verksamhet.

Gäller försäkringen om jag får avbrott i min verksamhet?

Ja, om du beordras att evakuera och inte får tillträde till verksamheten på grund av avspärrningar lämnar vi ersättning för avbrott med högst 10 prisbasbelopp. Om din egendom också skadas så ersätter vi både egendomen och avbrottet enligt försäkringsavtalet.

Gäller försäkringen om jag måste flytta mina djur från gården?

Ja, om du flyttar dina djur från gården ses detta som en räddningsinsats och täcks av din försäkring.

Gäller försäkringen om jag måste plöja upp min åker för att förhindra att branden sprids?

Ja, försäkringen gäller för skäliga räddningsinsatser som du gör för att begränsa skadorna.

Gäller försäkringen om min skog brinner ner?

Ja, om du har en skogsförsäkring. Även om du bara har en basförsäkring på skogen, omfattas den av försäkring vid brand. Skäliga kostnader för brandbevakning ersätts också. Brandbevakning kan tidigast starta efter att Räddningstjänsten avslutat släckningsarbetet.

För mer information kontakta:
Presskontakt Länsförsäkringar 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.