November - en mörk månad för vildsvinsolyckorna

Report this content

Viltolyckorna ökar och november är en riktigt svart månad i olycksstatistiken. Ökningen förklaras till stor del av vildsvinen, som blir allt fler och sprider sig norrut i landet. De senaste tre åren har olyckorna med vildsvin fördubblats på vissa håll i landet. 
– Som bilist bör du anpassa farten och vara mycket uppmärksam när du kör i viltrika trakter så här års, säger Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert på Länsförsäkringar.

Den vanligaste viltolyckan är med rådjur; nästan 47 000 olyckor rapporterades in till Nationella Viltolycksrådet under 2018. Men vildsvinen tar en andraplats med nästan 7 000 olyckor 2018 - före både älg och hjortdjur. Hittills i år har det rapporterats in 33 785 olyckor med rådjur och 4 993 med vildsvin.

– Våra kostnader för skador på grund av viltolyckor har öde sista tre åren ökat med 16 procent de senaste åren. Under 2018 betalade vi ut drygt 320 miljoner kronor i ersättningar till våra kunder. Dessbättre är det relativt liten andel personskador utan mest skador på bilen, säger Maria Wedin.

Mellan 2016 och 2018 har olyckorna ökat mest i Blekinge (208 procent), Kronoberg (98 procent), Halland (89 procent) och Västra Götaland (76 procent).

– I vår egen statistik ser vi att risken för att råka ut för en viltolycka är högst i Kalmar och Kronoberg, och där står vildsvinen för en stor del av djurolyckorna, säger Maria Wedin.

Källa: viltolycka.se

– Tänk på att vildsvin är flockdjur, fler än ett kan dyka upp. Vildsvin kan vara aggressiva så har du krockat med ett vildsvin ska du tänka på att hålla ett säkerhetsavstånd och kanske vänta lite med att stiga ur bilen medan du ringer till polisen, säger Maria Wedin.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:
• Ring 112 för att anmäla olyckan
• Sätt ut varningstriangel.
• Markera platsen för olyckan för att underlätta eftersök – gärna med viltolycksremsa
• Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet är skadat.

Mer fakta
Du är skyldig enlig lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Viltolycksremsa finns att hämta på polisstationer, bilprovningen och på Trafikverkets region- och förarprovskontor. Den kan också laddas ner och skrivas ut från viltolycka.se.

Nationella viltolycksrådet har en app du kan ladda ner för att hålla koll på olyckorna.

Bifogas: Tabell över antal vildsvinsolyckor totalt och per län 2016, 2017, 2018 och hittills 2019.

För mer information:

Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert, Länsförsäkringar, 073-964 13 45, maria.wedin@lansforsakringar.se
Pressjour, Länsförsäkringar AB, 08-855 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: