Ny forskningsrapport: Ny metod att kartera skog på felaktig ståndort kan minska risken för skogsskador

Report this content

En färsk forskningsrapport från Länsförsäkringars Forskningsfond i samarbete med Skogforsk visar på en effektiv metod för att identifiera skog på fel ståndort. Metoden kan tillämpas över stora delar av Sveriges skogar och på sikt motverka skogsskador i form av insekter, svamp, vind och i vissa fall bränder orsakade av trädval som är sämre anpassade för växtplatsens förutsättningar.

Genom att använda information från satellitbilder och laserskanning, så kallad geodata, har forskarna kunnat visa var det växer skog på fel ståndort (fel växtplats i förhållande till trädslagets förutsättningar). Trädslag, markfukt, jordarter, vegetationszoner, temperatursumma och nederbörd är faktorer som har vägts in i modellen.

– Genom att kartlägga skog som växer på en olämplig ståndort och därigenom löper större risk för sämre tillväxt och vitalitet kan mängden skogsskador reduceras. Förhoppningen är att denna forskningsrapport ska hjälpa skogsägaren med ökad kunskap om de risker den egna skogen bär på.  Informationen kan även bidra till att på sikt förklara skador som uppstår på skogen, säger Johan Litsmark, produktspecialist lantbruksförsäkring, Länsförsäkringar.

– I projektet har vi visat hur nya, nationellt tillgängliga dataset, kan användas för bättre ståndortsanpassning och att identifiera skog på olämplig ståndort säger Erik Willén, processledare från Skogforsk.

Träd som planteras idag ska växa en bra bit in på nästa sekelskifte, men nya problem genom klimatförändringar skapar stora utmaningar, vilket redan går att se.

– Klimatförändringarna innebär bland annat att växtzonerna flyttar sig i storleksordningen 0,5 till 1 mil per år. Lägg där till fler låsta väderlägen med längre torra perioder och långa perioder med ihållande nederbörd, vilket gör att ståndortsanpassning är än viktigare för att optimera valet av trädslag och föryngringsmetod, säger Johan Litsmark och fortsätter:

– Önskar man som skogsägare kunskapsstöd i ståndortsanpassning och med utmaningarna som klimatförändringarna innebär finns det information att få hos till exempel Skogsstyrelsen eller Hushållningssällskapet via deras tjänst Gradvis.

Om rapporten: Forskningsprojektet har genomförts under 2020–2021 genom modellstudier i Blekinge, Jämtland och Närke. Projektet har undersökt möjligheten att nationellt kartera skogar som växer på en ståndort med stor risk för sämre vitalitet på träden. I rapporten benämns detta som skog på felaktig ståndort. Projektet har finansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond och genomförts i samarbete mellan Skogforsk (Erik Willén, Staffan Jacobson och Fredrik Johansson) och Metria AB (Gustav Friberg och Christoffer Keskitalo). Länsförsäkringar har deltagit i en referensgrupp för projektet och metodtester har genomförts på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads skogsinnehav samt Hällefors Tierp Skogars markinnehav. Hela rapporten går att läsa här.

Länk till Länsförsäkringars pressrum

Länk till Länsförsäkringar på Twitter

För ytterligare information kontakta:

Johan Litsmark, produktspecialist lantbruksförsäkring på Länsförsäkringar, telefon 073–069 83 30

Erik Willén, processledare Skogforsk, telefon 070–371 45 26

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar