Ny forskningsstudie kring barns tankar om corona

Report this content

Många barn och unga känner oro och har tankar om corona, men deras röster får sällan höras. Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar därför en ny forskningsstudie vid Uppsala universitet för att undersöka barn och ungas syn på corona.

– Vi vill bidra till ökad uppmärksamhet och kunskap om barns situation under pandemin genom att finansiera oberoende forskning. Det handlar om att bidra till barns och ungas trygghet, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef för Länsförsäkringars Forskningsfond.

Forskningsstudien leds av Anna Sarkadi som är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Studien bygger på en webbenkät med frågor och vänder sig till barn och unga i åldrarna 4–18 år.

– Det är extra viktigt att barns och ungas röster får höras i samband med denna historiska händelse. Det pratas mycket om corona på både förskolor och skolor, men ingen har tidigare undersökt hur barn och unga själva upplever händelserna, säger Anna Sarkadi.

För de yngre barnen rekommenderas en förälder att vara med när de svarar på frågorna. Enkäten finns på olika språk och i en version med bildstöd för att så många barn och unga som möjligt ska kunna delta. Det finns också möjlighet att ladda upp barns bilder om corona. Studien pågår fram till juni 2020.

För varje barn som deltar skänker Länsförsäkringars Forskningsfond 50 kronor till någon av barnrättsorganisationerna Bris, Ecpat, Rädda Barnen eller Unicef, som mest upp till 50 000 kronor. Barnen får välja organisation i slutet av enkäten.

Om studien
Studien leds av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrivs av forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet. Den pågår fram till juni 2020 och finansieras av Länsförsäkringars Forskningsfond. Enkäten finns på olika språk och i en version med bildstöd för att möjliggöra deltagande för så många barn och unga som möjligt.

Länk till enkäten: barnochungaomcorona.se
 

För ytterligare information
Peter Griepenkerl Lööf, chef, Länsförsäkringars Forskningsfond, Peter.GriepenkerlLoof2@lansforsakringar.se, 072-147 13 10

Anna Sarkadi, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Anna.Sarkadi@pubcare.uu.se, 070-611 36 91

Länsförsäkringars presstjänst, press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar