Ny statistik: Stort ökat intresse för hållbara fonder

Länsförsäkringars aktiva pensionssparare har återfått riskaptiten visar ny statistik. Dessutom har intresset för fonder med hållbarhetsinriktning och lågt klimatavtryck ökat. - Jämfört med första halvåret förra året har andelen köp av hållbarhetsinriktade aktiefonder och aktiefonder med lågt klimatavtryck ökat med 40 procent. Andelen av köpbeloppen för dessa fonder var 35 procent av den totala köpvolymen i aktiefonder första halvåret i år, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Turbulensen i spåren av Coronavirusets spridning över världen fick marknaderna i gungning i februari och mars. Länsförsäkringars aktiva pensionssparare var då mycket aktiva och bytte från aktiefonder till räntefonder i större utsträckning än normalt. Under andra kvartalet har det i takt med en kraftig återhämtning på de finansiella marknaderna varit det omvända och aktiviteten har återgått till mer normala nivåer. Aktiefonder med inriktning på tillväxt- och teknikbolag har gått starkt hittills under året och tillhör också de mest populära under andra kvartalet tillsammans med Sverigefonder och Globalfonder.

- Intresset för aktiefonder som tidigare under våren såldes har nu generellt kommit tillbaka på bred front och i synnerhet för branschfonder inom teknik, svenska- och globala placeringar. Vi ser också ett stigande intresse för hållbara placeringar, säger Emma Persson.Bland de sparare som varit aktiva ser vi att antal fondbyten ökat mer än 50 procent jämfört med samma period förra året och över 260 procent mer än förra året under mars.

- Under andra kvartalet har aktiviteten återgått till mer normala nivåer. - Många ser över sin portfölj när det stormar på marknaderna men merparten är ändå trygga med sina långsiktiga placeringar. Om man gör kortsiktiga förändringar och är med om en uppgång är det viktigt att återgå till sin långsiktiga plan och tänka på att exempelvis justera risken i sitt innehav, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

 

Se förändringarna i köp och sälj i bilaga.

För ytterligare information kontakta:

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar
 

       

Viktig information

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka hela det insatta beloppet. Information om de fonder som ingår i Länsförsäkringars utbud finns på lansforsakringar.se och på respektive fondbolags hemsida.

Hållbarhetsinriktade fonder är fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Fonder med lågt klimatavtryck betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk eller låg exponering mot fossila bränslen.  

Prenumerera

Media

Media