Nytt forskningsprojekt om artificiell intelligens som verktyg inom ansvarsfulla investeringar

Report this content

Hur kan artificiell intelligens, AI, bidra till arbetet med ansvarsfulla investeringar? Det var huvudfrågan när Länsförsäkringars Forskningsfond startade forskningsprojektet ”ESG-prediktion”. Forskningen undersöker hur man med AI som verktyg kan hantera ostrukturerad hållbarhetsinformation och bidra till investeringsprocessen inom Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning, särskilt med att förutspå bolags hållbarhetsrisker.

– Tidigare forskning visar att det finns många metoder för att mäta företags hållbarhetsarbete men forskningen skiljer sig åt och det finns ingen större konsensus mellan metoderna. Oftast klumpas dessutom värdena ihop till en helhetsbedömning av analyserade bolag vilket försvårar tolkningen mellan agerande och enskilda utvärderingskriterier, säger Kristofer Dreiman chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Liv.

Forskningen om AI och ansvarsfulla investeringar finansieras av Länsförsäkringar Forskningsfond och bedrivs i samarbete mellan medarbetare från Länsförsäkringar Liv, Stockholms universitet, Högskolan i Gävle samt via Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet inom området ekonomi och AI. I den inledande fasen av forskningsprojektet undersöktes sambandet mellan bolags hållbarhetsbetyg (även ”ESG-betyg”) och förekomst av involvering i kontroverser. Forskarna fann exempelvis en låg korrelation mellan E-betygen (E-värdet i ESG*) och risken för en miljökontrovers, vilket innebär att bolag med relativt höga betyg fortfarande har hög risk för involvering i miljökontroverser.

Tidigare forskning och de nya resultaten bekräftar behovet av nya, alternativa metoder som kan urskilja bolag utifrån mognad i hållbarhetsarbete och hållbarhetsrisker. Dessutom finns det numera mycket mer faktisk hållbarhetsinformation om bolag att tillgå, om än av varierad kvalitet och täckning. Mer hållbarhetsinformation kommer dessutom finnas tillgänglig framöver som resultat av nya EU-regelverk för hållbar finansmarknad.

– Här uppstod idén om AI och maskininlärning som verktyg i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Efter den inledande fasen undersöker nu projektet hur det går att nyttja AI och maskininlärning för att hitta mönster och samband mellan exempelvis miljöindikatorer och miljökontroverser. Med hjälp av historiskdata och mönster skulle dessa värden kunna förutse bolags hållbarhetsrisker. Dessa risknivåer kan analyseras mot vilka förebyggande åtgärder bolag vidtar. Målet med projektet ESG-prediktion är att kunna identifiera bolag med höga hållbarhetsrisker, förklara varför och sedan använda resultatet som underlag för vidare analys eller påverkansarbete säger Kristofer Dreiman.

*ESG-värden ges av olika metoder för att utvärdera och mäta bolags åtaganden och ageranden kopplat till miljö-, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, ”ESG-faktorer” (Environmental, Social, and Governance).

Länk till Länsförsäkringars pressrum 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Liv, +46 (0)72 142 8329

Presskontakt, 08-588 41850, mejl: press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar