Pengastressen efter pandemin har minskat rejält

Report this content

Stressen över den egna och familjens ekonomi har minskat markant sedan april 2020, då världen började stänga ned och osäkerheten för världsekonomin smittade av sig på många familjers känsla av ekonomisk trygghet. Länsförsäkringar har med hjälp av Novus tittat på hur oroliga svenskarna är i oktober 2021 över sin ekonomi, jämfört med april 2020. 

  • I april (vecka 17) 2020 kände 25 procent av de tillfrågade sig stressade över sin ekonomi. Kvinnor i något högre utsträckning (31 %). Ett och ett halvt år senare anser endast 11 procent att ekonomin stressar dem. Hos kvinnor har siffran gått ned till 14 procent.
     
  • Att inte ha tillräckligt med sparpengar ansåg 45 procent av de tillfrågade var en källa till stress under pandemin. Motsvarande siffra för i år är 23 procent. Det vill säga en halvering.
     
  • Men oron över att inte ha tillräckligt med sparpengar skiljer sig givetvis åt i mellan olika inkomstgrupper. I gruppen som tjänar runt 25 000 kronor i månaden svarar 33 procent att de är oroliga över att inte ha en tillräcklig buffert. Motsvarande siffra för de som uppger att de tjänar 50 000 kronor i månaden är siffran nere på 20 procent. För gruppen som tjänar 66 000 kronor eller mer är det endast 13 procent som är oroliga.

-Sverige är på många sätt tudelat. En del har dragit väldig nytta av reallöneökningar och haft goda kapitalinkomster, inte minst i bostäder, medan många har det svårt ekonomiskt och inte har samma möjlighet att ta makten över sitt sparande, säger Emma Persson och pekar på att det fortfarande är kvinnor som många gånger är mer stressade över sin ekonomi än andra.

Totalt uppgick svenskarnas samlade sparmedel till 2 400 miljarder kronor under årets andra kvartal.

  • Trots den positiva synen på ekonomin är det få som anger att de tänker spara mer än innan pandemin. Endast 14 procent svarar att de kommer att spara mer.

-Fortfarande är det som har pengar kvar som blev över av den inställda eller uppskjutna konsumtionen under pandemin. Det finns också säkerligen en känsla av att man hellre vill använda pengar till saker som återigen är möjligt att göra nu när samhället öppnat upp, säger Emma Persson.

I år räknar KI att den samlade privatkonsumtionen växer med 5 procent, vilket är att anses som en hög siffra, men den siffran ska jämföras med att konsumtionen under pandemin uppgick till minus 5 procent.

  • Samtidigt säger över hälften av de tillfrågade (53 %) att de kommer att konsumera som innan krisen och sex procent säger att de kommer att öka konsumtionen.

-Många av oss har fått ändrade beteenden under pandemin och det tar det nog ett tag innan vi faller in i gamla mönster igen – om vi ens gör det. Var tionde respondent i vår undersökning säger att de kommer att ändra sin konsumtion som en följd av krisen och det återstår att se vad det betyder för konsumtionen, säger Emma Persson.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar. Tel.  0761-09 27 30.
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media