Så mycket mer kapitalskatt deklarerar män i varje län

Datumet för sista inlämningsdag av deklarationen närmar sig med stormsteg. Men få tänker på den jämställdhetsaspekt som kan utläsas av hur mycket skatt vi betalar. Av den sammanlagda beskattningen av män och kvinnor 2017 kan man utläsa en hel del skillnader mellan könen, exempelvis när det handlar om skatt på inkomst av kapital. Länsförsäkringar har med hjälp av statistik från Skatteverket sammanställt hur mycket kapitalskatt som män respektive kvinnor betalar i Sveriges samtliga län. Längre ned i texten ger Länsförsäkringars privatekonom tips på en med jämställd deklaration.

Att män har högre inkomst och mer kapital än kvinnor är allmänt känt. Mindre känt är att män står för 73 procent av alla investeraravdrag eller att drygt 80 procent fler män än kvinnor redovisar överskott vid uthyrning av privatbostad. När Länsförsäkringar studerar statistik från Skatteverket i detalj, syns det också en tydlig skillnad i hur mycket kapitalskatt man betalar. Män betalar i genomsnitt 48 477 kr per person, medan kvinnor endast betalar 25 996 kr. Det betyder att män i högre grad hyr ut privata bostäder, har högre utdelning på aktier, större ränteinkomster och gör större vinster vid försäljning av tillgångar, exempelvis fastigheter och aktier.

– Utöver att män generellt har högre inkomst än kvinnor, spär kapitalinkomster på den här skillnaden ytterligare. Om du som man är intresserad av aktiehandel, fundera över om du kan göra något för att föra över intresset till en kvinna eller tjej i din närhet. Det är att bidra till ökad ekonomisk jämställdhet, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

När deklarationen ska göras är det också ett utmärkt tillfälle att passa på att göra en jämställdhetsgenomgång av ekonomin. Som den som anser sig ha sämre kunskap om privatekonomi är det lätt att lämna över ansvaret till någon annan, sin partner. Men det är att missa en chans, tycker Emma Persson.

– Om du lever i ett parförhållande, gör gärna deklarationen tillsammans. Att se svart på vitt hur stora inkomsterna är för respektive person under året kan väcka intressanta diskussioner. Tänk också en extra gång på juridiken kring era eventuella tillgångar. Hur skulle det se ut om en av er gick bort eller om ni skiljer er?

Kapitalskatt inkomstår 2017, genomsnitt per kön och per län*

Län                     Kvinnor             Män

Stockholm          43 457 kr           78 639 kr

Uppsala              22 912 kr           42 129 kr

Södermanland  24 259 kr           40 258 kr

Östergötland     20 332 kr           38 537 kr

Jönköping          21 151 kr           42 496 kr

Kronoberg          14 680 kr           34 776 kr

Kalmar                16 488 kr           32 420 kr

Gotland              25 036 kr           41 068 kr

Blekinge             13 823 kr           26 910 kr

Skåne                 25 063 kr           46 869 kr

Halland               24 404 kr           50 008 kr

Vä Götaland      23 885 kr           44 639 kr

Värmland           14 259 kr           30 832 kr

Örebro                17 746 kr           32 813 kr

Västmanland     19 071 kr           39 366 kr

Dalarna              15 675 kr           29 192 kr

Gävleborg          15 802 kr           29 686 kr

Västernorrland  14 279 kr           27 706 kr

Jämtland            19 873 kr           31 913 kr

Västerbotten      16 191 kr           30 496 kr

Norrbotten          14 662 kr           30 697 kr

TOTAL               25 996 kr          48 477 kr

OBS! Det går att få siffror nedbrutna per kommun i samtliga län. Hör av dig till press@lansforsakringar.se om du vill ha hjälp med underlaget.

5 tips för en mer jämställd deklaration (eller där ni kan hjälpas åt)

  1. Gör era deklarationer tillsammans, en av er bör inte ha bättre koll än den andra.
  2. Om någon av er är föräldraledig eller jobbar deltid och därför har lägre inkomst är det en god idé att starta ett sparande till den personen för att kompensera för inkomstbortfallet. Sparandet bör göras till enskild egendom genom äktenskapsförord.
  3. Se över juridiken. Äger en av mer kapital eller tillgångar – hur blir det om ni separerar eller om en av dör?
  4. Om du är gift eller sambo och har lån som ni betalar räntor för, glöm inte att ni kan dela ränteavdrag mellan er för att få så stor skattereduktion som möjligt. Eftersom alla uträkningar görs automatiskt i e-tjänsten så kan ni direkt se vilken fördelning som blir mest gynnsam för er. För att dela räntorna på ett annat sätt än det som är förifyllt, ändra bara beloppen vid punkt 8.1 och tänk på att ni båda måste ändra i era deklarationer.
  5. Skatteverkets hemsida är en bra källa till kunskap och hjälp med beräkningar. Här finns utmärkta räknesnurror för allt från bostadsförsäljningar till avdrag för resor i tjänsten. Skatteupplysningen via telefon har också extra öppet på telefon under den sista veckan innan deklarationen. Att deklarera digitalt är att föredra i flera avseenden, t ex får du skatteberäkningarna direkt på skärmen.
  6. Det är vanligt att utnyttja möjligheten till skattereduktion genom rot- och rutavdrag. Om du under förra året hade en relativt låg inkomst, tänk på att skatten på dina inkomster ska räcka till alla skattereduktioner. Rot- och rutavdrag kommer sist i avdragsordningen, så se till att skatten räcker. Gör den inte det och du delar hushåll med någon, kan det vara en fördel att omfördela hela eller delar av avdraget mellan er. Har du fått uppskov med vinsten vid en tidigare bostadsförsäljning kan du också återföra en del av uppskovet för att se till att skatten räcker till avdragen.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50


*Till inkomst av kapital hänförs sådana inkomster och utgifter som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex. uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar betydelse om inkomsterna/utgifterna är löpande eller tillfälliga. Det är endast fysiska personer och dödsbon som beskattas för inkomst av kapital.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar