Så valde pensionssparare fonder – län för län

Report this content

Efter att många pensionssparare inför sommaren valde att parkera delar av sitt sparande i räntefonder har det under årets tredje kvartal varit lite mer tvära kast. Under juli och september var pensionsspararna positiva till aktiefonder men i augusti när det var skakigt på börsen föredrog man åter räntefonder. Branschfonder och räntefonder med krediter har tillhört favoriterna efter sommaren medan intresset varit svalare för Sverigefonder. Det visar statistik från Länsförsäkringars pensionskunder. – Våra aktiva kunder har dragit nytta av börsuppgången under året och tilltron till specifika aktiefonder finns fortfarande även om vi ser att kunderna är snabba på att agera och vill säkra hem vinster när det skakar till på börsen. Har man lång tid kvar till pension bör man ha en övervägande andel aktiefonder i sin portfölj men man bör trappa av risken när man närmar sig pension, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Längst ned finns en lista över hur sparare i varje län har valt att gjort.

Världens börser rörde sig sidledes under det tredje kvartalet. Börserna föll dock i augusti efter Trump-regeringens annonsering av högre tullar mot Kina. USA trappade därmed upp handelskriget i ett läge där många trott på en snar lösning. Marknadsräntorna fortsatte att falla till rekordlåga nivåer i Sverige och Europa till följd av både risken för upptrappat handelskrig och även svagare konjunkturdata. Centralbankerna svarade på svagare makrosignaler genom att öka stimulanser av penningpolitiken. I USA sänkte Federal Reserve räntan i juli och i september, medan ECB sänkte räntan och återinförde kvantitativa lättnader vid sitt möte i september. Riksbanken stod dock fast vid att räntan kunde höjas i slutet av året, samtidigt som man sänkte reporänteprognosen för 2020 och 2021. Börserna fick stöd av lägre räntor, och steg under september månad.

– Efter den skakiga avslutningen på förra året har många börser återhämtat sig under året. Under inledningen av året såg vi hur våra aktiva kunder ville dra nytta av börsuppgången och ta lite mer risk. Denna trend fortsatte in i årets andra kvartal och spararna sökte sig då främst till globala aktiefonder samt branschfonder. Före sommaren såg vi att trenden bröts och kunderna sökte sig till mindre riskfyllda placeringar, sannolikt för att vissa marknader föll tillbaka i maj och börserna hade då nått en hög nivå generellt. Årets tredje kvartal inleddes med riskapitit hos spararna under juli, detta övergick sedan till att spararna i augusti valde en mer försiktig strategi och köpte räntefonder. I september ser vi återigen att spararna hittat tillbaka till aktiefonder och man har särskilt valt att placera i specifika branscher så som fastigheter medan man tappat intresse för Sverigefonder, säger Emma Persson, Länsförsäkringars privatekonom.


Särskilt populära fonder under det tredje kvartalet var Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Global Indexnära. Den svenska kronan har fortsatt att försvagas både mot amerikanska dollarn och måttligt mot euron. Den starka dollarn har därmed lyft avkastningen i amerikanska och globala aktiefonder.

Spararnas säljlista toppas av Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder.

Mest köpta fonder
1 Länsförsäkringar Fastighetsfond
2 Länsförsäkringar Global Indexnära
3 Spiltan Högräntefond
4 Länsförsäkringar USA Indexnära
5 BlackRock World Gold
6 DNB Teknologi
7 Länsförsäkringar Japan Indexnära
8 Länsförsäkringar Lång Räntefond
9 Carnegie Strategifond
10 Wellington Global Quality


        

Mest sålda fonder
1 Didner & Gerge Aktiefond
2 Fidelity India Focus Fund
3 Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans
4 Länsförsäkringar Sverige Aktiv
5 Länsförsäkringar Kort Räntefond
6 Länsförsäkringar Mix   
7 Standard Life GARS
8 Lannebo Småbolag
9 Skagen Kon-tiki
10 Länsförsäkringar Global Hållbar


      

  Mest köpta kategori Mest sålda kategori
1 Branschfonder Sverigefonder
2 Räntefonder övrigt* Tillväxtmarknadsfonder
3 Globalfonder Hedgefonder
4 Nordamerikafonder Asienfonder
5 Obligationsfonder Europafonder

*Exempelvis företagsobligationer, investment grade & high yield

     
– Vi ser att många aktiva kunder följer trenderna på marknaderna och är särskilt aktiva under perioder med marknadsturbulens. Vi kan se ett mönster att sparare vid till exempel marknadsnedgångar agerar genom att säkra hem sitt sparande genom att sälja fonder med högre risk för att köpa lågriskfonder. Det kommer alltid att ske svängningar på börsen men har man långt kvar till pensionen lönar det sig i regel att ha en portfölj med en högre risknivå dvs. med en hög aktieandel, för att ha möjlighet till en bättre avkastning. Det är svårt att tajma börsen, väljer man att minska risken i sitt sparande när det går ner på börsen kan man även gå miste om potentiell positiv avkastning när det vänder upp igen, menar Emma. Det är viktigt att man hittar rätt risknivå i sitt sparande och placeringshorisonten har betydelse för hur mycket risk man bör ta, säger Emma.

– Ju längre sparhorisont du har desto mer risk kan du ta eftersom ditt sparande inte blir lika känsligt för tillfälliga marknadsnedgångar och pengarna har bättre möjlighet att växa. Det är en god idé att se över hur ditt pensionssparande är placerat idag och fundera på om just din placeringshorisont motiverar den risknivå du har i portföljen, avslutar Emma.

Tabell med statistik för fondbyten uppdelat per län per det tredje kvartalet 2019

 
Mest köpta
Kategori & fond

Mest sålda
Kategori & fond

Mest aktiv* ålder

Mest aktiv* kvinnor% / män%

Mest aktiva* län (1-23)
Hela Sverige Branschfonder Sverigefonder 60-64 29/71  
LF Fastighetsfond Didner & Gerge Aktiefond
Bergslagen Branschfonder Korträntefonder 60-64 34/66 11
LF Fastighetsfond LF Kort Räntefond
Blekinge Branschfonder Sverigefonder 65+ år 24/76 13
LF Fastighetsfond Didner & Gerge Aktiefond
Dalarna Branschfonder Sverigefonder 55-59 32/68 17
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Gotland Branschfonder Asienfonder 25-29 24/76 23
LF Fastighetsfond LF Global Hållbar
Gävleborg Branschfonder Asienfonder 60-64 25/75 22
LF Fastighetsfond Fidelity India Focus Fund
Göinge-Kristianstad Branschfonder Blandfonder 60-64 31/69 8
LF Fastighetsfond LF Global Hållbar
Göteborg och Bohuslän Branschfonder Sverigefonder 60-64 28/72 3
LF Fastighetsfond Didner & Gerge Aktiefond
Halland Branschfonder Sverigefonder 65+ år 32/68 16
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Jämtland Korträntefonder Branschfonder 55-59 38/62 1
LF Kort Ränta Företag BlackRock World Gold
Jönköping Branschfonder Sverigefonder 60-64 27/73 18
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Kalmar Branschfonder Sverigefonder 65+ år 23/77 14
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Kronoberg Branschfonder Tillväxtmarknads-fonder 60-64 30/70 12
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Norrbotten Obligations-fonder Sverigefonder 30-34 24/76 20
LF Lång Räntefond Lannebo Småbolag
Skaraborg Branschfonder Blandfonder 50-54 21/79 21
LF Fastighetsfond Lannebo Mixfond
Skåne Branschfonder Sverigefonder 60-64 34/66 2
LF Fastighetsfond Didner & Gerge Aktiefond
Stockholm Branschfonder Sverigefonder 60-64 29/71 5
LF Global Indexnära Didner & Gerge Aktiefond
Södermanland Branschfonder Sverigefonder 55-59 32/68 6
LF Fastighetsfond LF Sverige Aktiv
Uppsala Branschfonder Sverigefonder 55-59 21/79 19
LF Global Indexnära Lannebo Småbolag
Värmland Branschfonder Sverigefonder 55-59 22/78 15
LF Fastighetsfond LF Europa Indexnära
Västerbotten Branschfonder Sverigefonder 55-59 28/72 7
LF Fastighetsfond LF Småbolag Sverige
Västernorrland Branschfonder Sverigefonder 60-64 25/75 10
LF Fastighetsfond Lannebo Småbolag
Älvsborg Branschfonder Sverigefonder 65+ år 30/70 9
LF Fastighetsfond LF Kort Räntefond
Östgöta Branschfonder Sverigefonder 60-64 27/73 4
LF Fastighetsfond Didner & Gerge Aktiefond

     
För ytterligare information kontakta:

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

     

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar