Södermanland har långt kvar till ekonomisk jämställdhet

Report this content

I Södermanland tror 36 procent av kvinnorna att ekonomi och pengar är en bidragande orsak till att
man väljer att stanna i en dålig relation. Samma undersökning visar även att endast 40 procent
av kvinnorna i Södermanland anser att de lever i en ekonomiskt jämställd relation.

Regeringen beslutade den 5 mars att tillsätta en kommission för att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. Det kan behövas, först 2072 kommer män och kvinnors pension i Södermanland att vara jämställda enligt en uträkning som fackföreningen Forena gjort.

– Enligt riksdagens delmål om ekonomisk jämställdhet ska kvinnor och män ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Men så är det inte idag. Det här riskerar att begränsa kvinnors möjlighet att påverka sitt eget liv i den riktning man vill och vi är tyvärr långt ifrån regeringens mål om jämställdhet idag, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kvinnor i Södermanland har endast 71 procent av männens inkomst. Detta leder till att de i genomsnitt får 4 000 kronor mindre i plånboken varje månad före skatt.

– De lägre lönerna kan vara en orsak till att kvinnor tar det största ansvaret för hem och barn – ett arbete utan ersättning som ofta leder till att kvinnor arbetar mer deltid och ytterligare förstärker inkomstskillnaderna. Kvinnor i Södermanland tar exempelvis fortfarande ut 87 procent av föräldrapenningdagarna - något de senare enligt vår undersökning ångrar, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar nämligen att omkring var tredje kvinna i Södermanland, som idag är pensionär, hade valt att arbeta heltid om de förstått vad deras deltid skulle kosta dem ekonomiskt. Det är kanske inte så konstigt den dagen de upptäcker att de i genomsnitt får 6 000 kronor mindre än män i plånboken varje månad före skatt.

Både Pensionsmyndigheten och regeringen har konstaterat att kvinnors lägre pension inte grundar sig i att vi har ett ojämställt pensionssystem. Anledningen är ett ojämställt arbetsliv där kvinnor oftare arbetar inom låglöneyrken, oftare jobbar deltid och är mer sjuka. Detta får även konsekvenser på sparandet.

Sammantaget är dessa insikter både förvånande och oroande då ett långsiktigt sparande för många är grunden för en trygg privatekonomi, en ökad självständighet och en bra pension.

– Med ganska små förändringar tror jag att vi kan komma en bit på väg mot en mer jämställd ekonomi;

  • Utbilda kvinnor i Södermanland tidigt i hur deltidsarbetet slår på deras ekonomi. Alla måste förstå att varje intjänad krona under livets gång läggs samman till det pensionskapital man sedan ska leva av.
  • Tvinga arbetsgivare i Södermanland att informera den som ska gå ned i tid vad det kan få för långsiktiga konsekvenser. Valet är naturligtvis individens, men mer information om konsekvenserna kan uppmuntra kvinnor att exempelvis begära ett kompensationssparande av sin partner för uteblivna pensionsinsättningar.
  • Fler myndigheter än Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan bör ge tips och förklara hur den som arbetar ekonomiskt kan kompensera den som är hemma. Jämställdheten i plånboken börjar med kunskap, insikt och vetskap om vad man bör kräva i kompensation för att man tar ett större ansvar för barn och hushållssysslor.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar
 

Prenumerera

Media

Media