Svag utveckling i många av Länsförsäkringars fonder under 2002

Report this content

Svag utveckling i många av Länsförsäkringars fonder under 2002 Majoriteten av Länsförsäkringars fonder hade en negativ avkastning under 2002. Framför allt var det aktiefonder med en stor andel teknikrelaterade aktier som utvecklades svagt. Internetfonden föll tillbaka mest med -53 procent. Länsförsäkringars räntefonder gav en positiv avkastning under året, liksom Fastighetsfonden som hade en positiv avkastning på 6,9 procent. Av Länsförsäkringars fonder slog två fonder sina jämförelseindex, Tillväxtmarknadsfonden och Fastighetsfonden. - Givetvis är vi inte nöjda med resultatet. Den främsta orsaken till det svaga resultatet jämfört med index är att vi inte fick en tydlig konjunkturförbättring under 2002. Vi samarbetar med ABN AMRO som är en tillväxtorienterad förvaltare. Det innebär att under perioder med fallande till stillastående aktiekurser, har förvaltarna svårare att slå respektive jämförelseindex, säger Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder. Länsförsäkringars Tillväxtmarknadsfond utvecklades bäst relativt index. Investeringar i företag som i ett tidigt skede gynnas av en kommande konjunkturvändning bidrog till att fonden hade en avkastning som var 3,8 procentenheter bättre än index. Även Fastighetsfonden överträffade sitt index med 2,6 procentenheter. Länsförsäkringars räntefonder gynnades av att räntorna sjönk kraftigt under andra halvåret 2002. Framför allt var det de fyra långa räntefonderna som utvecklades positivt med en avkastning på drygt 7 procent. Även Länsförsäkringars korta räntefonder hade en positiv utveckling under året. Likviditetsfonden steg 4,2 procent och Penningmarknadsfonden 4,3 procent. - Genom samarbetet med ABN AMRO har vi stärkt vår förvaltningskapacitet. De har en global förvaltningsorganisation med de resurser som krävs för att värdera de placeringsalternativ som finns på världens finansmarknader. Målet med samarbetet är att ge Länsförsäkringars kunder bästa tänkbara möjligheter till hög avkastning på lång sikt, säger Mats Govenius. Årsrapporten för Länsförsäkringars fonder finns på www.lansforsakringar.se För ytterligare information kontakta: Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder08-588 409 16 mats.govenius@lansforsakringar.se 073-964 09 16 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Utvecklingen i Länsförsäkringars fonder 2002 samt årssnitt sedan start Fond Utveckling Index Differens Årssnitt sedan 2002 start Asienfonden -27,6% -25,9 % -1,7% -6,5 % Branschfokusfonden -41,7 % -35,1 % -6,7% -31,1 % Euroobligation 7,2 % 8,1% -0,9 % 5,0% Europafonden -37,2 % -34,0% -3,3 % 10,1% Fastighetsfonden 6,9 % 4,3% 2,7 % 13,7% Fond-i-fond -14,7 % Saknas Saknas Startade 2002 Försiktig Fond-i-fond Normal -24,7 % Saknas Saknas Startade 2002 Fond-i-fond Offensiv -34,4 % Saknas Saknas Startade 2002 Globalfonden -35,2 % -34,6% -0,6 % 4,3% Hjärnfonden -44,1 % -41,7% -2,4 % 2,1% Internetfonden -53,1 % -48,7% -4,4 % -48,7% Japanfonden -29,1 % -25,9% -3,2 % -5,4% Likviditetsfond 4,2 % 4,2% -0,1 % 6,0% Miljöteknikfonden -47,9 % Saknas Saknas 0,3 % Nordamerikafonden -38,2 % -37,4% -0,8 % 7,4% Obligationsfond 7,4 % 8,3% -0,8 % 9,8% Penningmarknadsfond 4,3 % 4,6% -0,2 % 7,4% Småbolagsfonden -34,4 % -25,1% -9,2 % -1,8% Sverigefonden -37,2 % -36,0% -1,3 % 12,3% Tillväxtmarknadsfond -19,4 % -23,2% 3,8 % 4,9% en Totalfonden -36,4 % -35,4% -1,0 % 6,9% Trygghetsfond -25,1 % -23,1% -2,0 % 8,9% U-hjälpsfonden -31,7 % -26,6% -5,1 % 5,0% Mega Fonder Mega Europa -36,9% -34,0 % -3,0% 8,0 % Mega Nordamerika -38,2 % -37,4% -0,7 % -20,6% Mega Obligation 7,6 % 8,3% -0,6 % 9,4% Mega Statsobligation 7,5 % 8,1% -0,6 % 8,6% Mega Sverige -37,0 % -36,0% -1,0 % 11,4% Pension 2000-fonder P2010-fonden -31,6% -31,1 % -0,5% 0,8 % P2020-fonderna -34,6 % -34,6% 0,0 % -0,6 % ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar