Tidspress bidrar till stressig arbetsmiljö i åkeribranschen

Report this content

Mer än en tredjedel av landets yrkesverksamma inom åkeribranschen känner sig stressade under en normal arbetsdag. Ägarna till åkerierna känner sig betydligt mer stressade än förarna. Kör- och vilotider, hög arbetsbelastning eller tidspress är några av de orsaker som uppges vara anledningen till stress.

– Pauser för både återhämtning och rörelse är viktiga för hälsan. Flera verksamma i branschen menar att det är just dessa kör- och viloscheman som bidrar till mer stress. För att de lagstadgade vilopauserna ska ge ny energi och återhämtning är det viktigt att tiden för körning, mat, vila och rörelse summeras till total arbetstid, inte mer. Arbetsgivaren kan behöva vara tydlig med detta. Det är så mycket mer värt än att stå där sedan med en medarbetare som utvecklat ohälsa på grund av stressiga arbetsförhållanden, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.Trafikmiljön för förarna, i synnerhet i de större städerna, lyfts också som en bidragande orsak till stress.

– I städerna finns det ofta avsatta platser där åkarna ska kunna lassa och lossa sitt gods, men dessa är ofta upptagna av personbilar som använder ytorna till olovlig parkering. Beräknad tidsåtgång för en leverans eller upphämtning är ofta kort och många gånger räcker det med ett vägarbete eller att lastplatserna inte finns tillgängliga för att dessa tider ska överskridas, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

Ägarna till åkerierna känner sig stressade i större utsträckning än förarna. 51 procent av åkeriägarna uppger att de känner sig stressande under en arbetsdag medan endast 21 procent av förarna uppger samma sak. Det skiljer sig även beroende på om de varit verksamma i branschen kort eller lång tid; det är fler bland de som jobbat länge inom åkeribranschen som känner sig stressade än bland de som varit i branschen kortare tid.

– Det är intressant att svaren om hur stressad man är skiljer sig mellan förare och ägare. Det kan bero på att tre av fyra åkeriägare i undersökningen också kör sina lastbilar själva samtidigt som man sköter företaget och att de ser helhetsbilden med ekonomin inräknad på ett annat sätt än vad förarna gör. 41 procent av åkeriägarna uppger att det förekommer att de känner sig pressade till att köra fler timmar än tillåtet medan endast 25 procent av förarna svarar att de kan känna sig pressade till det. Även det kan bero att man som ägare är mer angelägen om att hinna så mycket som möjligt under ett arbetspass, säger Anders Wallstenius.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/akerier-broschyr-adi614.pdf

I vilken grad anser du att du är stressad under en normal arbetsdag?

Både lastbilsförare och åkeriägare Lastbilsförare Åkeriägare
Mycket liten grad 12 procent 21 procent 3 procent
18 procent 27 procent 9 procent
35 procent 32 procent 38 procent
23 procent 11 procent 35 procent
Mycket hög grad 13 procent 10 procent 16 procent

I vilken grad anser du att du är stressad under en normal arbetsdag?(uppdelat på antal år i yrket)

1-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-25 år 26-30 år 31-40 år 41 år eller längre
Mycket liten grad 6 procent 15 procent 23 procent 7 procent 10 procent 12 procent 14 procent 7 procent
31 procent 23 procent 15 procent 13 procent 21 procent 15 procent 16 procent 10 procent
34 procent 28 procent 43 procent 46 procent 39 procent 35 procent 28 procent 20 procent
22 procent 30 procent 15 procent 20 procent 11 procent 25 procent 29 procent 37 procent
Mycket hög grad 6 procent 4 procent 5 procent 15 procent 18 procent 13 procent 13 procent 27 procent

Hur ofta känner du dig pressad av din arbetsgivare att köra fler timmar än tillåtet?

Både lastbilsförare och åkeriägare Lastbilsförare Åkeriägare
Alltid 2 procent 3 procent 1 procent
Ofta 4 procent 3 procent 5 procent
Sällan 27 procent 19 procent 35 procent
Aldrig 67 procent 75 procent 59 procent

Om Länsförsäkringars undersökning
Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. Frågorna som ställdes: I vilken grad anser du dig stressad under en normal arbetsdag? Vad är det som gör att du känner dig stressad? Hur ofta känner du dig pressad av din arbetsgivare att köra flera timmar än tillåtet?

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar, 08-588 413 06, anders.wallstenius@lansforsakringar.se´
Presskontakt, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media