Trots högre inflation tror vi på räntesänkningar

Report this content

Utfallet för svensk inflation i februari publiceras nu på måndag och KPIF-inflationen förväntas stiga och närma sig två procent. Men trots att inflationen blir högre i år är det fortfarande läge att prata om framtida räntesänkningar och ytterligare stimulanser snarare än räntehöjningar säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar: -Vi bedömer att ECB:s senaste beslut höjt sannolikheten något för att Riksbanken ska behöva utöka sina stimulanser under det kommande året.

-Återhämtningen i världsekonomin förväntas vara mycket stark och det har lett till kraftiga uppgångar i råvarupriserna. Utvecklingen leder till högre energipriser som har en direkt påverkan på inflationen men sannolikt ingen ihållande effekt. För att inflationen ska stiga på sikt måste arbetsmarknaden återhämta sig och lönerna börja öka i en betydligt snabbare takt, säger Alexandra Stråberg.

-Det långsiktiga inflationstrycket i ekonomin är lågt på grund av en hög arbetslöshet och svaga löneökningar samt svag inflation i omvärlden. Det kommer att ta lång tid för arbetsmarknaden att normaliseras och att det skulle börja påverka inflationen, säger Alexandra Stråberg.

En tillfälligt högre inflation är inte ett svenskt fenomen. Vi räknar med att inflationen stiger till drygt två procent i både Eurozonen och USA under första halvåret. Men inflationen bedöms därefter sjunka tillbaka, när effekterna av högre energipriser och förändrade säsongsmoster försvinner från inflationsmåtten.

Men skillnaderna mellan USA och Europa är också stora. Dels har den amerikanska centralbanken en ny strategi där man ska låta inflationen tillfälligt överstiga två procent innan man stramar åt, dels är den amerikanska finanspolitiken betydligt mer expansiv i dagsläget. Det kommer med stor sannolikhet att leda till att inflationen i USA blir högre än i Europa. ECB kommer att ha stora utmaningar för att nå målet och Riksbanken befinner sig i samma båt.   
 

För ytterligare information kontakta:
Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar. Tel. 070 – 34 56 135
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Prenumerera

Media

Media