UC:s ägare skapar nordisk kreditinformationsaktör

Report this content

Det börsnoterade finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc “Asiakastieto” har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB “UC” om att förvärva UC.

Banken äger 0,4 procent av aktierna i UC och kommer att erhålla 31 782 aktier i Asiakastieto motsvarande 0,1 procent av bolaget samt 4 miljoner kronor Mkr i kontant. Bankens ägande i den nya koncernen är långsiktigt. För banken innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 11 miljoner kronor som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018. Värden bygger på aktuell valutakurs och aktiekurs. Samgåendet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

UC och Asiakastieto kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. Den nya koncernen är noterad på NASDAQ i Helsingfors. De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historisk utveckling.

Sammanslagning förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad.

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, CFO på Länsförsäkringar. Tel. 073-964 12 51
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar