Undvik olyckor på gården i sommar – både för dig och dina medhjälpare

Sommaren är här och vallskörden snart i full gång. Skog ska planteras, lagården målas och bär plockas och rensas. Nu tar många lantbrukare in extra hjälp för att hinna med alla sommarsysslor. Vilken arbetskraft man än anlitar så är det viktigt att komma ihåg att man som arbetsgivare har stort ansvar om någon råkar ut för en olycka.

Det är vanligt att anställa mindre erfaren hjälp eller ta in arbetskraft från andra länder över sommarmånaderna. Likaså tar lantbrukare idag ofta hjälp av varandra, dels i form av arbetshjälp, dels i form av låneutbyte av maskiner.

– Att tillfälligt anlita arbetskraft, vare sig det är grannen eller en utländsk bärplockare, innebär ett stort ansvar, poängterar Jacob Kramer, marknadsspecialist på lantbruk hos Länsförsäkringar. Risken finns att medhjälparen råkar ut för en olycka, särskilt om han eller hon är ovan. Även om du inte är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas nog så tungt.

De vanligaste olyckorna i skogen är enkla snubbelskador där folk fastnar med foten i en håla eller i en rot som leder till fotfrakturer eller knäskador (vridvåld). I skogen sker också en mängd olyckor med motor- och röjsåg. Traktorer och griplastare är fordon som ofta orsakar olyckor. Likaså kan relativt enkla fallolyckor medföra stora personliga skador.

– Ung arbetskraft är ofta ovan och utländska medhjälpare har inte alltid samma säkerhetstänk som vi har, säger Jacob Kramer. Och eftersom sysslorna är många under sommaren så är man inte alltid i närheten av sina medhjälpare.

Uppmana personal från utlandet att ta med motsvarande försäkringskassans intyg. Annars kan det bli dyrt och krångligt att få vård i Sverige.

Tips för att undvika olyckor:

  • Se till att ha rätt utrustning för målningsarbete som bra stegar och skyddssele.
  • Informera anställda om var säkerhetsutrusning finns, till exempel brandsläckare, första hjälpen
  • Informera om och skriv ner vilka larmnummer som finns.
  • Om du arbetar i skogen, ha alltid mobiltelefon tillhands. Arbeta aldrig ensam och använd huggarbyxor liksom säkerhetsutrustning för motor och röjsåg.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Kramer, marknadsspecialist på lantbruk, Länsförsäkringar, 08-588 424 91
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar: