Varning – stor risk för brand vid tröskning

Det är torrt som fnöske och snart drar tröskning av spannmål och halmbärgning igång i Sverige. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet ger ökad risk för bränder, vilket innebär att det är extra viktigt att ha släckningsutrustning nära till hands. 
– I Danmark orsakade gnistbildning från en skördetröska brand i en halmsträng bakom tröskan och lågan spreds snabbt av vinden till en explosionsartad brand. Vi vill nu uppmärksamma svenska lantbrukare att vara extra säkerhetsmedvetna inför skörden, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

– Ta med vatten och släckningsdon med ut till åkern, fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten och ha i beredskap när du skördar och samverka med grannar om du kan, säger Johan Litsmark.

När Länsförsäkringar gjorde en undersökning om brandorsaker på gård stod uppvärmning och gnistbildning för 25 procent. Däremot hörde det till ovanligheterna att det började brinna på åkrarna. Men i år är förhållandena extrema med torka och höga temperaturer. 

– Vi har tydliga rekommendationer var det ska finnas brandsläckningsutrustning på ett lantbruk, bland annat vilken typ av brandsläckare som ska finnas på skördetröskor, traktorer, fälthackare och slåtterkrossar. Men sprider sig elden så snabbt som den gjorde i Danmark häromveckan så räcker det kanske inte, säger Johan Litsmark.

Vid risk för brand under skördearbetet:
• Ha gödseltunnor eller andra stora kärl fyllda med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning.
• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.
• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare*
• Finns möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd.
• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position

*Läs mer i vår skrift Din gårds säkerhet där även resultaten från undersökningen om brandorsaker på gård redovisas


Kontakt:
Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, johan.litsmark@lansforsakringar.se , 073-069 83 30

Pressjour Länsförsäkringar AB, press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media