Vartannat barn saknar försäkring under höstlovet

Report this content

Många föräldrar kanske tror att deras skolbarn är försäkrade genom skolan, men långt ifrån alla kommuner försäkrar ditt barn på fritiden eller under loven. 
– Skolförsäkringen täcker dessutom bara olycksfall och inte sjukdomar. Utan en egen barnförsäkring kan familjens ekonomi ställas på hårda prov om barnet drabbas av sjukdom eller råkar ut för en allvarlig olycka, säger Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist på Länsförsäkringar.

Den största anledningen till att föräldrar bör komplettera med en barnförsäkring är att kommunens försäkring bara gäller olycksfall och inte för sjukdomar.

– Och sjukdomar är en vanligare orsak till invaliditet och arbetsoförmåga, säger Susanne Fagerberg.

Hon pekar på diagnoser som diabetes, astma, hörselskador och cancer som några exempel.

– En barnförsäkring kan göra stor skillnad för ekonomin både för familjen och för barnet, särskilt om barnet drabbas så allvarligt att det behöver stöd dygnet runt eller inte kommer ut i arbetslivet fullt ut, säger Susanne. 

En sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som drabbar barnet innebär ibland att en förälder inte kan jobba utan behöver vårda barnet hemma. Det kan innebära ytterligare påfrestningar för ekonomin.

– En barnförsäkring gör även då stor skillnad. Barnförsäkringen ger ungefär lika mycket extra som storleken på det omvårdnadsbidrag som Försäkringskassan betalar ut, säger Susanne Fagerberg.

Exempel på ersättning från barnförsäkring vid cancerdiagnos*

Barnförsäkringens innehåll Ersättning
Diagnosersättning 10 % av försäkringsbeloppet*, 232 500 kr betalas direkt när cancerdianosen fastställts
Bestående skada efter cancerbehandling, så kallad medicinsk invaliditet En invaliditetsgrad på 15 % ger ett engångsbelopp på 348 750 kr.
Vid bestående arbetsoförmåga, ersättning för ekonomisk invaliditet. 50 % bestående arbetsoförmåga ger ett engångsbelopp på 1 162 500 kr
Vid långvarig sjukdom och när Försäkringskassan beviljat omvårdnadsbidrag ges kostnadsbidrag 8 525 kr/månaden när barnet är 0-19 år
Sjukhusvistelse och vård i hemmet 558 kr per dag i högst 365 dagar (sjukhusvistelse)558 kr per dag betalas i 30 dagar (vård i hemmet)

*Barnförsäkring med valt försäkringsbelopp 50 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 325 000 kronor (2019)

– Jämfört med vad det allmänna ersätter via socialförsäkringen så blir det som synes betydande skillnader i de fall barnet drabbas av medicinsk invaliditet eller arbetsoförmåga, säger Susanne Fagerberg och avslutar:

– Det bästa är att teckna en barnförsäkring så fort som barnet är fött. Ju förr desto bättre. En försäkring gäller ju bara för sådant som inträffat efter att försäkringen tecknats.

Källa antal barn och försäkringsgrad: SCB och Svensk Försäkring

För mer information:
Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist, Länsförsäkringar, 070-609 56 89 susanne.fagerberg@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour, 08-855 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media