Vartannat svenskt par lever i en ekonomiskt ojämställd relation

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har kartlagt svenska pars syn på ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar bland annat att en tredjedel anser att deras relation är delvis ekonomiskt jämställd och vart femte par anser att de inte alls lever ekonomiskt jämställt.

Brister i den ekonomiska jämställdheten kan leda till låg självständighet. I budgetpropositionen för 2018 beskriver regeringen hur ett systematiskt och långsiktigt arbete krävs för att påskynda utvecklingen mot ekonomisk jämställdhet mellan könen.*

Att gå emot rådande normer och säkerställa ekonomisk jämställdhet i en relation kan vara svårt. I en ny undersökningen har 2 800 svenskar tillfrågats om deras inställning till ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar att långt ifrån alla upplever sin relation som ekonomiskt jämställd.

– Obalansen handlar om hur man ser på sin hushållsekonomi. Många tänker inte proaktivt på att ha en gemensam ekonomisk plan med sin partner och prata igenom frågor som exempelvis rättvist ägande, pension och föräldraledighet. Vi vill uppmana fler svenskar till att prata om jämställd ekonomi med sin partner, sina kompisar eller sin bankrådgivare, för att undvika negativa överraskningar i framtiden, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Frihetskapital – ett initiativ från Länsförsäkringar
Undersökningen genomförs som ett led i Länsförsäkringars initiativ ”Frihetskapital”. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur svenska folket kan öka den ekonomiska jämställdheten i relationen.

– Vår förhoppning är att Frihetskapital ska hjälpa svenskar att förändra synen på sitt sparande - och framför allt på hushållsekonomin. Vi vill inspirera till att se sparandet som en möjliggörare som förstärker känslan av makt att påverka sitt liv, snarare än kapital som ska konsumeras. Ju tidigare vi börjar spara till vårt frihetskapital desto fler drömmar kan vi uppfylla, säger Elisabeth Hedmark.

Utdrag från undersökningen:  

  • En tredjedel (33 procent) anser att de är delvis jämställda och vart femte par (18 procent) upplever inte sin relation som ekonomiskt jämställd. De som tjänar minst är de som till störst utsträckning inte tycker att relationen är ekonomiskt jämställd
  • 57 procent av männen säger att de tjänar mer än sin partner
  • 93 procent anser att en ekonomiskt jämställd relation innebär att båda parter tar lika stort ansvar för inköp/utgifter kopplade till relationen
  • Fyra av tio (41 procent) uppger att de tar ett större ansvar än sin partner när det kommer till hushållets ekonomi
  • Närmare hälften av Sveriges män upplever att de betalar mer för gemensamma utgifter (jämfört med 14 procent av kvinnorna)
  • 73 procent uppger att de känner sig nöjda med deras ekonomiska makt i relationen. Med ekonomisk makt menar vi möjligheten att påverka vilka inköp som görs, utrymme att spara till egna mål, drömmar och liknande

Tre tips som gör din relation mer ekonomiskt jämställd:
Ta del av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmarks tips på bra saker att tänka på om ni vill göra er hushållsekonomi mer jämställd.

1. Våga prata pengar

Det är viktigt att bägge parter känner sig trygga och självständiga i hushållets ekonomi. Många par glömmer bort att prata ekonomi med varandra. Hur vill ni att den gemensamma framtiden ska se ut rent ekonomiskt? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Har båda råd att leva enligt den levnadsstandard som ni har valt?

2. Ha eget sparande

Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom, för att säkerställa att pengarna tillfaller ägaren vid en skilsmässa.

3. Planera pensionen mer jämställt

De olika val som du gör i livet kan få betydelse för din framtida pension. De flesta känner till att lönens storlek spelar en viktig roll. Andra saker som påverkar den framtida pensionen är föräldraledighet, minskad arbetstid och antal VAB-dagar.

Att flytta över den del av pensionssparandet som heter premiepension till sin partner är ett sätt att göra det framtida pensionärslivet mer jämställt. Ett extra sparande är ett annat sätt att kompensera den som har tagit ett större ansvar hemma under perioder.

Fler tips finns på www.frihetskapital.se

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år som är i parrelation (gift/partnerskap/sammanboende). Totalt har 2826 intervjuer genomförts.

*http://www.regeringen.se/4a67e1/contentassets/63d1d4d3ea084cd29ce516fb2fe3dbae/ekonomisk-jamstalldhet----utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2018.pdf

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.