Ytterligare fonder förvaltas av Länsförsäkringar

Under våren 2018 kommer Länsförsäkringars förvaltning av svenska räntefonder att ske i egen regi. Detta är det tredje steget vi tar mot egenförvaltade fonder, som idag är Länsförsäkringar Fastighetsfond, Länsförsäkringar Småbolag Sverige samt Länsförsäkringar Sverige Aktiv. De Bekväma Fonderna förvaltas sedan starten i egen regi.

Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men idag ska förvaltningen av räntefonderna ske i egen regi. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, anser att det finns fler fördelar med det:

– Vi har vuxit snabbt och förvaltar nu över 130 miljarder kronor, vilket betyder att Länsförsäkringar fondförvaltning idag är ett av de största fondbolagen i Sverige. Precis som med förvaltningen av svenska aktiefonder är ränteförvaltningen ett område där det är vår övertygelse att vi kan göra detta framgångsrikt med egna anställda förvaltare. Under de senaste åren har också ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning.

Nu börjar vi arbetet med att rekrytera två ansvariga ränteförvaltare. Strategin är att varje enskild fond förvaltas av de förvaltare och förvaltningsteam som bedöms ha bäst förutsättningar för att skapa en god avkastning till andelsägarna.

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, Tel. 073 – 964 29 57
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar