Lantmännen visar upp Framtidens Jordbruk som del av det svenska EU-ordförandeskapet

Report this content
Läs original

Tisdagen den 30 maj tog Lantmännen emot EU:s CAP-direktörer på Framtidsgården Svalöv. Gårdsbesöket var en del av det jordbrukspolitiska mötet i Malmö och det svenska EU-ordförandeskapet. De drygt 100 besökarna fick ta del av Lantmännens plan framåt mot Framtidens Jordbruk 2050 och se ny teknik och odlingsmetoder för ett mer hållbart och produktivt jordbruk.

EU:s CAP-direktörer, som ansvarar för den nationella implementeringen av EU:s jordbrukspolitik i respektive medlemsstat, samt bransch- och företagsrepresentanter deltog i besöket på Framtidgården Svalöv. På Lantmännens Framtidsgårdar testas och utvecklas ny teknik, odlingsmetoder och insatsvaror. På Svalöv finns också en av världens mest avancerade växtförädlingsanläggningar. Eftermiddagen på gården bestod av presentationer och fältvandring med fokus på precisionsodling.

– Vi är mycket glada för besöket och det var en fantastisk möjlighet för oss på Lantmännen att visa upp svenskt lantbruk i absolut framkant. Men lika viktigt var diskussionerna om vad som krävs framåt för att uppnå ett än mer lönsamt, produktivt och hållbart jordbruk – i Sverige och i Europa, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Under gårdsbesöket arrangerades också ett panelsamtal där frågorna kretsade kring att stärka de europeiska lantbrukarnas lönsamhet, minska klimatpåverkan med bibehållen och ökad produktivitet samt ny teknik och växtförädling. Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd, deltog i panelsamtalet tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör, Christina Nordin, representanter för EU-kommissionens jordbrukspolitik och det kommande spanska EU-ordförandeskapet, statssekreterare Dan Ericsson vid Jordbruks- och infrastrukturdeparte-mentet, Svein Tore Holsether, vd och koncernchef Yara International, SLU och LRF.

–  Vi har haft bra diskussioner under dagen om framtidsfrågor för jordbruket och hur vi både kan öka produktiviteten och minska klimatpåverkan. De möjligheter vi visade upp på Svalöv, bland annat en fossilfri värdekedja för spannmål som vi nu skapar inför skörd 2023, blir viktiga inspel för att forma den framtida jordbrukspolitiken inom Europa, säger Lantmännens vd och koncernchef Magnus Kagevik.

Höjdpunkter från CAP-direktörernas besök på Framtidsgården Svalöv samt det inspelade panelsamtalet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Lantmännens hemsida www.lantmannen.se inom kort.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se