- Elevernas bästa måste komma i första rummet!- Det är viktigt att satsa på en gymnasieskola av hög kvalitet oavsett vilket program eleverna väljer. Regeringens direktiv kan ge en gymnasieskola som leder till att elever frestas att välja den lätta vägen och sedan måste komplettera på komvux, vilket blir dyrt för samhället. Detta är en fråga som utredaren noga måste överväga, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet.

I direktiven föreslås att högskolebehörigheten tas bort på yrkes- och lärlingsprogrammen.

- Ambitionssänkningar för gymnasieskolan är inte rätt medicin för elever som inte slutför sin gymnasieutbildning. I stället krävs att grundskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag och rusta eleverna inför deras gymnasieval, säger Eva-Lis Preisz.

Till utredare har regeringen utsett Anita Ferm.

- Utgångspunkten för utredaren måste vara elevernas bästa. Det krävs en bred parlamentarisk uppslutning om en ny gymnasiereform så att vi åstadkommer en långsiktig och hållbar situation för både elever och lärare, säger Eva-Lis Preisz.

För ytterligare information, kontakta: Kommentarer: Eva-Lis Preisz Förbundsordförande Lärarförbundet Tel: 070-576 72 38 E-post: eva-lis.preisz@lararforbundet.se

Upplysningar: Matilda Larsson Pressekreterare Lärarförbundet Tel: 08-737 69 02 E-post: matilda.larsson@lararforbundet.se

Läs mer på www.lararforbundet.se Om Lärarförbundet Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.