Citat

Trots att det borde vara lätt att åtgärda är detta skolans största arbetsmiljöproblem
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Att prata om trygghet och studiero är lätt, men desto svårare verkar det vara att investera i det som faktiskt skapar detta.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Lärare och elever kan inte göra mer än vad de redan gör, men det kan verkligen politikerna
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande
Det är högst anmärkningsvärt att våra politiker inte gör mer för att se till att alla elever kan ta sin gymnasieexamen
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Som lärare drivs vi av en övertygelse om att utbildning är grunden för individens och samhällets utveckling, en uppfattning som vi delar med övriga akademiker.
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Lärare måste få möjlighet att bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare
Johanna Jaara Åstrand
Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande
Det är uppenbart att arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar för att motverka smittspridningen
Johanna Jaara Åstrand
Våra länder behöver friska lärare. Vi har inte råd att vänta.
Johanna Jaara Åstrand och Olli Luukkainen
Vi kan inte tvinga fram högre kunskapsresultat. Tvång och utökat obligatorium i de äldre årskurserna löser inte de problem svensk skola har. När vi frågar Sveriges lärarkår vad den viktigaste åtgärden för höjda kunskapsresultat är svaret entydigt: Möjlighet att ge rätt stöd i rätt tid till de elever som behöver det. Och det behöver ske i de lägre årskurserna
Johanna Jaara Åstrand
Vi har en akut lärarbrist i Sverige. Inom två år saknar Sverige minst 60 000 legitimerade lärare. Den lärarbristen går inte att lagstifta bort genom krav på extra skoltimmar
Johanna Jaara Åstrand
Igår presenterade SCB en rapport som visade att 6 av 10 av de lärare som lämnat yrket är beredda att återvända om förutsättningarna är de rätta. De vill ha högre lön, bättre arbetsmiljö och mer makt över sitt arbete. Vill Socialdemokraterna förbättra elevresultaten kan de inte hoppa över lärarna!
Johanna Jaara Åstrand
Lärarna som lämnat skolan säger högt och tydligt vad som krävs för att de ska komma tillbaka: högre lön, mer makt över jobbet och en bättre arbetsmiljö. De politiker som menar allvar med att lösa den akuta lärarkrisen har nu åtgärdslistan klar.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet