Ansträngt läge i svenska skolor – ny coronarapport från Lärarförbundet

Report this content

I Lärarförbundets nya coronarapport beskrivs ett läge där Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs och där långt ifrån alla arbetsgivare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Även arbetsbelastningen är oacceptabel. – Arbetsgivare och politiker måste ta sitt ansvar för att trygga lärarnas arbetssituation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bara vart tredje ombud tycker att deras arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen, och bara vart femte ombud håller helt med om att det går att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på arbetsplatsen.

Det är bara några av alla oroväckande resultat i Lärarförbundets nya coronarapport.

– Lärare och skolledare ska inte behöva vara rädda för att bli sjuka när de utför sitt jobb. Det har gått ett år nu och det är uppenbart att arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar för att motverka smittspridningen. Om regeringen menar allvar med vikten av att hålla skolorna öppna måste de se till att lärare prioriteras i vaccineringen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Rapporten bygger på färska svar från Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo, men också på en enkätundersökning bland förbundets skydds- och arbetsplatsombud. 

Tre av fyra lärare uppger att de under de två senaste veckorna haft hög till extremt hög arbetsbelastning, och sju av tio oroar sig för att de ska bli sjukskrivna om det blir så att de framöver tvingas undervisa på kvällar, helger och lov.

– Lärarförbundet har i ett års tid drivit på för att kraven på lärarna måste lätta under pandemin men utbildningsministern har inte lyssnat. I stället läggs det fram förslag om att lärare efter pandemin ska växla upp ytterligare och arbeta på kvällar, helger och lov. Det är absurt! Pandemins konsekvenser för eleverna måste omhändertas på längre sikt med stor hänsyn till lärarnas arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver bland annat:

  • Lärare, förskollärare och skolledare i alla delar av skolväsendet ska prioriteras i covid-19-vaccineringen. Vaccineringen ska ske på arbetsplatsen.  
  • Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och göra riskbedömningar tillsammans med skyddsombuden och sedan vidta åtgärder. Skyddsutrustning ska finnas tillgänglig vid behov och tillhandahållas av arbetsgivaren. 
  • Lärarna ska få fokusera på sitt kärnuppdrag. Huvudmännen behöver prioritera bort allt som ligger utanför och runt omkring undervisningen. Det kan handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer. 
  • Staten ska möjliggöra för lärarna att få prioritera bort delar av kurs- och läroplanerna. IUP:er, betyg för årskurs 6-8, utvecklingssamtal och nationella prov ska vara upp till lärarna att genomföra. 
  • Huvudmannen måste skapa möjlighet för elever att läsa ett fjärde år inom gymnasieskolan.  
  • Resurser tillförs, både av regeringen och huvudmännen, för platser inom komvux och yrkesvux så att fler elever får möjlighet att ta igen kurser inom vuxenutbildningen.

Om rapporten:

Rapporten Allt ska fungera som vanligt bygger dels på resultat från en undersökning i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo, dels på enkätsvar från Lärarförbundets skydds- och arbetsplatsombud. Undersökningarna genomfördes under februari-mars 2021. Läs mer och ta del av rapporten här.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är uppenbart att arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar för att motverka smittspridningen
Johanna Jaara Åstrand