Rapport om hot och våld i skolan ger underbetyg till politiken

Report this content

Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever. Det visar rapporten "Håll käften kärring" som Lärarförbundet släpper i dag. 

De drygt 1 000 lärarna i undersökningen berättar om en arbetsmiljö där hot och våld är skrämmande vanligt. Sju av tio har varit med om situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt.  

– Det här visar vilka förödande konsekvenser det får för tryggheten och studieron när man sparar på skolan. Hot och våld förekommer i alla typer av skolor, över hela landet och i alla möjliga bostadsområden. Det måste tas på största allvar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

Var femte lärare har funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest. 

– Lärarna oroar sig både för sin egen och för barnens skull. Problematiken drabbar alla – lärarna som utsätts och klasskamraterna, men också de elever som utövar hot och våld och som därmed inte heller får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa – nästan var fjärde lärare i de här skolformerna har varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.  

Sammantaget är situationen ett stort arbetsmiljöproblem för lärare och elever, men också ett underbetyg till politiken som inte ser till att alla elever får en ärlig chans. 

– Att prata om trygghet och studiero är lätt, men desto svårare verkar det vara att investera i det som faktiskt skapar detta. För att en trygg skola ska bli verklighet överallt måste lärare få förutsättningar att lyckas, både med sitt kunskaps- och sitt värdegrundsuppdrag, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Lärarförbundet kräver bland annat: 

  • Staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering och tillskjuta de finansiella medel som krävs för att skapa trygghet och studiero.  
  • Elever som är i behov av stöd måste få det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser.  
  • Fritidshemsutredningens förslag måste genomföras med bland annat fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler. 

Om rapporten: 

Rapporten "Håll käften kärring" bygger på svar från 1 054 lärare som arbetar i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurser 1-6 samt svar från 1 390 ombud med ansvar för samma skolformer. Lärarna ingår i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo och ombuden är arbetsplats- eller skyddsombud för Lärarförbundet. 

Ta del av hela rapporten här.

"Håll käften kärring" är delrapport två av två. I maj 2021 släppte Lärarförbundet När tryggheten brister, en rapport om lärares utsatthet för hot och våld inom grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sju av tio lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har varit med om situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt
Twittra det här

Citat

Att prata om trygghet och studiero är lätt, men desto svårare verkar det vara att investera i det som faktiskt skapar detta.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet