Så många lärare är behöriga – unika siffror från Lärarförbundet

Report this content

Lärarbehörigheten i svenska kommuner varierar mellan 36 och 90 procent. Det framgår av nya siffror från SCB. Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21.

Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor. Vännäs har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Ragunda den lägsta (36 procent).

– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På regional nivå varierar lärarbehörigheten mellan 62 procent i Södermanland och 80 procent i Västerbotten.

Marginell förbättring på nationell nivå

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

För att lyfta fram de stora skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Dem hittar du här. Du kan också ladda ner data i Excel-format här.

Metod

Skolverket har sedan 2020 sekretessbelagt all skolrelaterad statistik på annat än riksnivå. Genom SCB har Lärarförbundet trots det kunnat göra ett uttag om lärarbehörighet för läsåret 2020/21 i samtliga kommuner och län. Däremot saknas uppgifter om enskilda skolor.

Statistiken bygger på uppgifter från legitimationsregistret, som uppdateras dagligen. Det uttag som SCB har bearbetat är gjort vid en något tidigare tidpunkt än vad Skolverket brukar använda. Det innebär att förändringar mellan läsåren 2019/20 och 2020/21 ska tolkas med viss försiktighet.

Uttagstidpunkten gör också att våra siffror, om de räknas samman till riksnivå, är ungefär en procentenhet lägre än de som ges i Skolverkets statistik, vilket innebär att om det är åt något håll som våra siffror ska revideras så är det uppåt. Det beror på att vid ett senare uttag ur legitimationsregistret har ytterligare ett antal lärare hunnit få legitimation eller komplettera med något ämne.

Vi mäter antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Lärarbehörigheten i svenska kommuner varierar mellan 36 och 90 procent.
Twittra det här

Citat

Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande