Årets rektor jobbar på Oxhagsskolan i Kista

Report this content
Årets rektor 2021 är utsedd. Priset som instiftats av Lärarstiftelsen och Lärarförbundet Skolledare går i år till Ann-Christin Sundell, rektor på Oxhagsskolan i Kista. 

Prisutdelningen skedde på Oxhagsskolan i dag, tisdag. Medverkade gjorde Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén, Stockholms stads grundskolechef Happy Hilmarsdottir, skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) samt Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Motiveringen till att Ann-Christin Sundell blir årets rektor lyder:

”Med höga förväntningar och ett stort engagemang har hon lyckats vända, bibehålla och fortsätta utveckla resultaten i en skola som haft stora behov. Hennes fokus på uppdraget har lett bland annat till att resultaten i matematik nu ligger över Stockholm stads genomsnitt.”

Juryn har även uppmärksammat att Oxhagsskolan har en hög andel behöriga lärare, att den har skapat en tydlig struktur för att stödja alla elever, att personalen uppmuntras till delaktighet och ansvarstagande och att Ann-Christin Sundell genom sitt tydliga ledarskap lyckats skapa en trygg och säker miljö på skolan under pandemin.

– Lärarstiftelsen är så glada över att kunna premiera ett ledarskap präglat av engagemang, delaktighet och tydlighet. Att kunna vända, bibehålla och utveckla resultaten är en följd av ett långsiktigt strategiskt arbete som sticker ut, säger Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén.

– Ann-Christin Sundell har med sitt entusiasmerande och strategiska ledarskap lyckats skapa de bästa förutsättningarna för lärande i en skola med stora behov. Kompetenta pedagogiska ledare ska uppmärksammas och prisas, säger Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Priset består av 55 000 kronor som vinnaren får använda till sin egen kompetensutveckling och/eller till kompetensutveckling av sina medarbetare. Det tillfaller alltså arbetsplatsen.

Övriga finalister i årets rektor 2021 var: Nina Svensson, rektor på Mellersta Förstadsskolan i Malmö och Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola i Uppsala.

Om Årets rektor:

Årets rektor är ett pris instiftat av Lärarstiftelsen och Lärarförbundet Skolledare. Det delas årligen ut till en skolledare som: 

  • Systematiskt över tid utvecklat, initierat och organiserat en stödjande miljö för utbildningen.
  • Genomfört ett utvecklingsprojekt tillsammans med sina medarbetare som gjort skillnad för barnens och elevernas lärande.
  • På ett tydligt sätt arbetar för kvalitet i utbildningen.
  • Delar Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledares värderingar.  

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet Skolledare:

Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Media

Media